Intentie tot samenwerking getekend voor herontwikkeling terrein voormalig Gelders Hof

| Door IVVD

Het voormalig Gelders Hof terrein (nu bekend als Intermezzo en Hofstaete) in Dieren ligt op een prachtige plek en grenst aan het Hof te Dieren verbonden met Twickel. De gebouwen op dit terrein passen niet in de toekomstvisie op het gebied van wonen en zorg. Attent Zorg en Behandeling, welke eigenaar is van de gebouwen en grond, heeft op basis van haar nieuwe visie ambitieuze plannen om genoemde locatie van een nieuw, modern en eigentijdse huisvesting te voorzien. De herontwikkeling behelst het in fasen slopen van de huidige gebouwen en het terrein opnieuw inrichten met woongebouwen waar meerdere vormen van zorg en wonen kunnen worden gerealiseerd. Attent Zorg en Behandeling heeft het initiatief bij de gemeente Rheden voorgelegd. De gemeente heeft hier positief op gereageerd.

vlnr: mw. Beekhuis (MN), dhr. van der Ploeg (Attent Zorg en Behandeling) en mw. van Erven Dorens (Syntrus Achmea Real Estate and Finance)

Intentie tot samenwerking
Op 1 november jl. ondertekenden mevrouw Van Erven Dorens, Senior Projectmanager bij Syntrus Achmea Real Estate and Finance, mevrouw Beekhuis, Acquisiteur Onroerend Goed Nederland bij MN en de heer Van der Ploeg, bestuurder van Attent Zorg en Behandeling, de intentieovereenkomst waarin de drie partijen toezeggen het komende jaar onder begeleiding van MAD zorgvastgoed te gaan onderzoeken of er tussen deze partijen een samenwerking mogelijk is voor herontwikkeling van het voormalig Gelders Hof terrein in Dieren.

Het is bijzonder dat deze drie partijen elkaar hebben gevonden:
MN werkt aan de financiële toekomstvoorziening van bijna 2 miljoen mensen die onder andere werkzaam zijn in de metaalnijverheid. Van oudsher werken veel mensen in Dieren in deze sector, waardoor MN een duidelijke verbinding heeft met de gemeente Rheden en de plaats Dieren in het bijzonder.
Syntrus Achmea Real Estate & Finance neemt namens haar opdrachtgevers zorgvastgoed in belegging.
Attent Zorg en Behandeling biedt hoogwaardige zorg aan vooral ouderen in de regio’s Dieren, Doesburg, Rheden, Velp, Arnhem en Elst.

Uitgangspunten herontwikkeling
De totale projectomvang zal maximaal 200 moderne wooneenheden voor senioren, dagbehandeling, langdurige zorg en voorzieningen voor mensen met zware dementie bevatten. Een fijne, veilige en aantrekkelijke woonplek, waarin levendigheid en toepassingen van technologie en duurzaamheid belangrijke ingrediënten zijn. Het aankomende jaar wordt gebruikt om te onderzoeken of er samenwerkingsmogelijkheden zijn. Als gebleken is dat de drie partijen tot samenwerking overgaan, dan zal de realisatie van het project in fasen plaatsvinden om de continuïteit van zorg te waarborgen. Attent Zorg en Behandeling gaat de buurt bij de planontwikkeling betrekken. De totale doorlooptijd van de realisatiefase zal circa drie jaar duren met als streven om in 2023 alles gereed te hebben.