Intermaris verkoopt complexen buiten kernportefeuille

| Door IVVD

Intermaris_Verkoop_care-400x250De kerntaak van Intermaris is het verhuren en bouwen van sociale huurwoningen. Zo voorziet Intermaris de doelgroep van passende huisvesting. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan deze kerntaak, besloot Intermaris om enkele woningcomplexen te verkopen die niet tot de kernregio’s Hoorn, Purmerend en Waterland behoren. Het gaat om negen (zorg-) woningencomplexen met circa 250 woningen en een aantal maatschappelijke ruimten in Noord-Holland. De verkoop levert inkomsten op waarmee de corporatie nieuwe investeringen kan doen ten behoeve van de kerntaak.

Buiten de kernregio
Cees Tip, bestuurder Intermaris: ‘Wij informeerden de afgelopen periode alle huurders en overige betrokkenen over de verkoop. Aanleiding om deze portefeuille nu te verkopen is de focus op onze kerntaak en kernregio: het bieden van betaalbare woningen en een aangename woonomgeving in de gemeenten Hoorn, Purmerend en Waterland aan mensen met een laag inkomen. De (zorg)woningen uit deze portefeuille vallen hier niet onder, omdat ze in een ander gebied liggen.”

Het gaat om complexen buiten het kerngebied van Intermaris, namelijk in de gemeenten Medemblik, Koggenland, Opmeer en Wijdewormer. De woningen zijn verdeeld over negen complexen in de plaatsen Avenhorn, Aartswoud, De Goorn, Spanbroek, Spierdijk, Wijdewormer, Wognum en Zuidermeer.

Wie gaat de complexen kopen
De woningcomplexen worden aangeboden aan diverse partijen, bijvoorbeeld aan andere corporaties of beleggers. Aan de verkoop zijn diverse voorwaarden verbonden. Zo moet een koper een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie verstrekt deze verklaring en is daarmee een waarborg voor goed gedrag. Als er een koper is, dan is goedkeuring voor de verkoop nodig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat betekent het voor de huurders
Als de nieuwe partijen bekend zijn, maakt Intermaris dit kenbaar aan de bewoners in de complexen; naar verwachting is dat het eerste kwartaal van 2019. Tot die tijd blijft Intermaris de verhuurder. Er verandert dus nog niets. Op het moment dat een nieuwe partij de eigenaar wordt, verandert er voor de huurders ook niet veel. Zij blijven gewoon huren en de rechten en plichten die in het huurcontract geregeld zijn blijven ook ongewijzigd. De geldende huurwetgeving biedt blijvende bescherming.