Internationale School Eindhoven breidt uit

| Door IVVD

InternationaleSchoolEindhovenDe Primary School van de Campus Internationale School Eindhoven wordt op dit moment uitgebreid. Het consortium SPC ISE realiseert op het terrein een nieuw gebouw dat meer dan 200 extra leerlingen moet gaan huisvesten. Wethouder Jannie Visscher brengt op donderdag 15 december een officieel bezoek aan de Campus om de start van de bouw te markeren. Aansluitend wordt de wethouder rondgeleid.

De versnelde uitbreiding van de Internationale School Eindhoven is noodzakelijk om de groei van het aantal leerlingen op te kunnen vangen. Tien extra leslokalen en twee talenlokalen gaan plek bieden aan ruim 200 kinderen van internationale kenniswerkers.

‘More than a school’
De Campus ISE is niet alleen een school, maar is ook een ontmoetingsplaats voor buitenlandse kenniswerkers en hun gezinnen. Naast internationaal onderwijs biedt de ISE diverse voorzieningen, waaronder kinderopvang en naschoolse opvang. De kinderopvang wordt verzorgd door Kinderstad. Op de Campus bevinden zich verder een mediatheek, een restaurant en volop ruimte voor sport. Behalve een sporthal, die voldoet aan NOC*NSF eisen, is er op het terrein een atletiekbaan en een multifunctioneel sportveld aanwezig.

Brainport
Internationaal onderwijs is van groot belang voor internationale bedrijven die in Nederland gehuisvest zijn of overwegen zich hier te vestigen. De Campus Internationale School Eindhoven moet ertoe bijdragen dat de Brainport Regio aantrekkelijker wordt en blijft voor kenniswerkers.

Bouw en uitbreiding
De Campus ISE is tot stand gekomen door SPC ISE bv, een consortium waarin Strukton, Mansveld en Kien samenwerken. Het consortium verzorgt voor een periode van 30 jaar ook het beheer en onderhoud van de gebouwen en de installaties in de gebouwen, evenals de exploitatie. Ook de uitbreiding wordt gerealiseerd door het consortium.

Duurzaam
Begin 2014 kreeg de ISE het BREEAM good certificaat toegekend van de Dutch Green Building Council. Het certificaat wordt uitgereikt aan projecten die voldoen aan verschillende categorieën van duurzaamheidprestaties, zoals gezondheid, energie en afval. Het gebouw is de enige (monumentale) school in Nederland met deze certificering.