Isolatieopgave vraagt om brede toepassing biobased materialen

| Door Dieuwke van Vuure

Biobased isoleren moet de norm worden. Het traject ‘Biobased isoleren bij renovatie’ helpt woningcorporaties op weg.

Woningcorporaties staan voor een enorme isolatieopgave van bestaand vastgoed. Voor 2030 moeten in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma meer dan 650.000 sociale huurwoningen naar het isolatieniveau van ‘De Standaard’ worden getild. Het gebruik van biobased isolatiemateriaal heeft hierbij uiteraard de voorkeur. Het is duurzaam en circulair. Maar zijn woningcorporaties hier al voldoende klaar voor? Wat zijn de kansen en risico’s van biobased isoleren? En is er überhaupt wel voldoende biobased isolatiemateriaal beschikbaar? Om deze vragen te beantwoorden organiseerde C-creators in juni dit jaar in samenwerking met de gemeente Amsterdam en De Bouwcampus een inventariserende sessie. Op basis van deze sessie heeft C-creators nu een hands-on traject opgezet om met concrete casussen en resultaten samen biobased isolatie op te schalen.

Samen uitdaging aangaan
Dominique Vosmaer, expert op het gebied van gevels, is vanuit C-creators bij het traject betrokken. Samen met co-makers, leveranciers van biobased materialen en woningcorporaties duikt zij tijdens de 3-delige reeks werksessies in de wereld van biobased isoleren. ‘Het doel van het project is om biobased isoleren meer gangbaar te maken. Het versnellen van de toepassing van biobased materialen bij isolatietrajecten kunnen we behalen door samen te werken aan concrete projecten. We moeten niet allemaal zelf het wiel willen uitvinden, maar samen die isolatie-opgave aangaan.’

Dominique Vosmaer, C-creators

In november gaat de 3-delige reeks werksessies van start. Vosmaer: ‘In verschillende werkgroepen werken we aan een standaard Programma van Eisen dat geïmplementeerd kan worden in de PvE’s van woningcorporaties. Dat doen we voor verschillende types gevels, daken en vloeren. Daarnaast stellen de werkgroepen een Plan van Aanpak voor installatie van isolatie op dat woningcorporaties kunnen gebruiken bij isolatietrajecten. Hierbij nemen we ook de technische risico’s onder de loep. Niet achter de tekentafel, maar tijdens het daadwerkelijk zelf plaatsen van isolatiemateriaal op de bouwplaats. En doordat we met partijen uit de keten werken, krijgen we ook meteen de technische, logistieke en financiële bottlenecks op tafel. We kunnen hierop anticiperen en gezamenlijk zoeken naar mogelijke oplossingen.’

Inkoopstrategieën
Vosmaer denkt dat woningcorporaties, co-makers en leveranciers van biobased materialen nog veel van elkaar kunnen leren als ze elkaar daadwerkelijk opzoeken. ‘Dit traject levert je tijd op! Samen kunnen we de ontwikkelingen rond biobased bouwen en renoveren versnellen. Doordat we per werkgroep focussen op 1 toepassing en de resultaten vervolgens met elkaar delen heb je binnen een half jaar voor gevels, daken en vloeren een technisch haalbare biobased oplossing. We kijken daarbij ook nadrukkelijk naar de mogelijkheden en voordelen van verschillende inkoopstrategieën, samen met de betrokken leveranciers en producenten. Want het moet uiteraard wel betaalbaar blijven.’

Het traject van C-creators wordt gefinancierd door Gemeente Amsterdam en de Bouwcampus, maar ook woningcorporaties buiten de regio zijn volgens Vosmaer van harte welkom. Wel moeten ze er dan snel bij zijn, want officieel sluit de inschrijftermijn op 13 oktober. ‘Mocht je nu toch overwegen mee willen doen maar je kan dit nog niet met zekerheid zeggen voor vrijdag, stuur ons dan even een mailtje dan houden we daar rekening mee’, aldus Vosmaer.


Voor meer informatie of aanmelden kan contact worden opgenomen met Mieke Oosterlee: mieke@c-creators.org of Dominique Vosmaer: dominique@c-creators.org