IVN: Alle schoolpleinen gezond en groen in 2030

| Door Ivo van der Hoeven

Ruim zestig procent van de basisscholen in Nederland heeft een versteend schoolplein. IVN pleit ervoor dat alle basisscholen in 2030 beschikken over groene buitenruimte.

IVN Natuureducatie heeft onlangs in kaart gebracht hoe het staat met de hoognodige vergroening van de schoolpleinen in Nederland. Daaruit kwam een vrij somber beeld naar voren. Zo krijgt slechts 15% van de basisscholen de maximale vijf sterren wat betreft natuur op het schoolplein, terwijl 63% hooguit twee sterren krijgt. Opvallend is vooral de slechte score van scholen in de Randstad. Hier krijgen veel scholen slechts één ster voor hun schoolplein. ‘Heel jammer, want juist in de Randstad is meer groen zo belangrijk’, aldus programmaleider Vincent van der Veen.

Krappe budgetten
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een groen schoolplein belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Groen heeft een positief effect op de gemoedstoestand van kinderen en zorgt voor betere concentratie. Op een groen schoolplein maken kinderen ook nog eens veel minder snel ruzie. Van der Veen: ‘De buitenruimte is het best geventileerde klaslokaal van een school en toch wordt er maar weinig in geïnvesteerd. De focus ligt altijd op het gebouw. Het resultaat is dat we veel krappe buitenruimtes zien en krappe budgetten voor deze buitenruimtes. Een stenen woestijn is nu eenmaal goedkoper in beheer en onderhoud.’

Vincent van der Veen

Van der Veen pleit er namens IVN Natuureducatie al langer voor dat scholen hun buitenruimte vergroenen. ‘De wens voor betere schoolpleinen is er wel, maar de doorvertaling naar IHP’s, budgetten en regels nog niet. Dat is doodzonde, want groene schoolpleinen zijn niet alleen goed voor de gemoedstoestand van kinderen, ze helpen ook om overgewicht tegen te gaan en zorgen voor een significant betere motorische ontwikkeling van kinderen. Helaas wordt er ondanks de goede bedoelingen nog steeds niet voldoende geïnvesteerd in het schoolplein.’

Klimaatadaptief
Groene schoolpleinen spelen volgens Van der Veen ook een belangrijke rol bij het tegengaan van wateroverlast bij hevige regenbuien. Tegels en beton voeren water direct af richting de riolering, met alle problemen van dien. Een natuurlijke omgeving met aarde, beplanting en natuurlijke wateropslag voorkomt deze problemen. Groene schoolpleinen spelen ook een rol bij het tegengaan van hittestress in de stad. Bomen en struiken zorgen immers voor schaduw en verkoeling. Dat kan in steden tot wel 6 graden schelen op hete zomerse dagen.

Inmiddels maken steeds meer basisscholen met hulp van gemeentes en provincies werk van groene schoolpleinen, maar volgens Van der Veen is er nog een wereld te winnen. ‘Veel provincies en gemeentes delen de ambitie om de schoolpleinen te vergroenen, maar in de realiteit gebeurt er nu nog te weinig. Zonde, want een groen schoolplein heeft tevens een fijne buurtfunctie. Kinderen spelen daar ook in hun vrije tijd heel graag. In het belang van onze kinderen moeten schoolbesturen en provincies hier echt voortvarender mee aan de slag gaan.’

Voor het vergroenen van schoolpleinen zijn diverse subsidies beschikbaar vanuit gemeentes, provincies en vanuit het IVN. Een aanvraag voor een subsidie uit het IVN Groene Schoolpleinenfonds moet wel voor 6 juli worden ingediend.