Jan Snel lanceert verduurzamingsplan

| Door IVVD

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Jan Snel hoog in het vaandel. Daarom zet het bouwbedrijf de komende jaren nog nadrukkelijker in op duurzaam en circulair bouwen. Om dit handen en voeten te geven heeft het bedrijf een verduurzamingsplan opgesteld met vier concrete stappen waarmee de ecologische voetafdruk wordt verminderd.

“Duurzaamheid betekent voor ons niet alleen kijken naar de herbestemming en het hergebruik van materialen, maar ook naar de afkomst ervan”, vertelt Daan Kosterman, projectleider circulariteit bij Jan Snel. De specialist in flexibel bouwen met herbruikbare units wil namelijk zoveel mogelijk werken met bio based materialen. Daarnaast benadrukt het bedrijf de noodzaak van ketensamenwerking en kennisdeling. Kosterman: “Roepen dat je duurzaam bent is één ding maar ernaar handelen is nog veel belangrijker.”

Maar hoe zorg je er in de praktijk voor dat je als bouwbedrijf de ecologische voetafdruk ook daadwerkelijk vermindert? Dat begint volgens Kosterman met het meetbaar maken van de verduurzaming. Jan Snel heeft hiervoor een nulmeting verricht via het softwareprogramma Ecochain. “Via dit programma brengen we de CO2-impact van ons bedrijf uitgebreid in kaart. Er wordt onder meer gekeken naar de uitstoot van het materiaal dat nodig is om de units te bouwen, het transport van de materialen naar de hallen en het energieverbruik. Bovendien houdt Ecochain bij de berekeningen rekening met de afkomst van de materialen van onze partners en het hergebruik van de producten, elementen en componenten. Kosterman: “Zo kun je met deze tools precies zien wat de CO2-voetafdruk is van hergebruikt staal ten opzichte van staal dat nieuw is gedolven uit ijzererts, om maar een voorbeeld te noemen.”

Ecologische voetafdruk
Met vier concrete stappen wil Jan Snel zijn ecologische voetafdruk de komende jaren verminderen. Om te beginnen wordt het eigen terrein duurzaam ingericht. Te denken valt hierbij aan het gebruik van elektrische heftrucks en het verminderen van afvalstromen in de fabriek en op de bouwplaats. Volgens Kosterman betreft dit een doorlopend proces, “want het verbeteren van bedrijfsprocessen stopt niet na de implementatie van enkele verbeteringen.”

Een tweede doel dat het bouwbedrijf zich heeft gesteld is de CO2-emissie reduceren met 5 procent. Om dit te bereiken wil het bedrijf onder meer de transport en het wagenpark verduurzamen en overstappen op efficiëntere machines. Kosterman: “Ook zijn we al bezig met de overstap op groene stroom. Daarnaast proberen we onze chauffeurs zuiniger te laten rijden via adviezen van externe coaches. Dit wordt gemonitord via een maandelijks dashboard.”

Groene en circulaire materialen
Jan Snel wil voor de huidige units zo veel mogelijk gebruik maken van duurzame, bio based materialen. Daarmee is meteen de derde stap van het verduurzamingsplan benoemd: werken met 70 procent aan geverifieerde groene en circulaire materialen. “We gaan zorgvuldig kijken naar de herkomst van alle producten die tijdens de bouw worden gebruikt. We hebben daarom onze leveranciers gevraagd om inzichtelijk te maken wat de totale milieubelasting van hun producten is gedurende de hele levenscyclus. We hopen dat leveranciers op deze manier hetzelfde doel gaan nastreven als wij. Zo willen we ervoor zorgen dat we over vier jaar minimaal 70 procent aan geverifieerde circulaire materialen gebruiken.”

Andere mindset
De vierde en laatste stap om tot een meer duurzame bedrijfsvoering te komen betreft een verandering van mindset. Kosterman: “Duurzame en circulaire ambities zijn alleen haalbaar als er draagvlak voor is binnen de organisatie. Werknemers moeten de nieuwe identiteit begrijpen en omarmen, dat is ons streven.” Om dit verder te stimuleren start Jan Snel een projectgroep op met leden van elke afdeling. “Bovendien willen we ons ook meer mengen in de media”, stelt Kosterman. “Want op dit moment is er nog veel onduidelijkheid in de markt over wat circulariteit nu precies inhoudt, wat dit betekent voor de bouw en hoe de bouwsector hierop kan inspelen. De kennis die wij in huis hebben, delen we graag met de buitenwereld.”

Meer informatie over de duurzame ambities van Jan Snel is te vinden in het MVO-rapport