Jan Snel maakt circulariteit van projecten inzichtelijk met EcoChain

| Door IVVD

De bouw- en vastgoedsector in Nederland is grootgebruiker van primaire grondstoffen en is verantwoordelijk voor maar liefst 50 procent van de CO2-uitstoot en 45 procent van de afvalproductie. Jan Snel neemt hierin verantwoordelijkheid en heeft de ambitie uitgesproken om binnen enkele jaren volledig circulair te produceren. Met behulp van het revolutionaire platform Ecochain maakt Jan Snel tevens de effort op dit gebied inzichtelijk én kwantificeerbaar.

Jan Snel gelooft in een schone wereld waarin grondstoffen niet alleen worden hergebruikt, maar waarin ook volledig circulair gewerkt wordt. Dat houdt in dat het streven is om naar een ‘zero waste’ afvalbeleid toe te werken en alle materialen opnieuw in te zetten om op deze manier in de nabije toekomst 100 procent circulair te produceren.

Om deze inzet inzichtelijk te maken gaat Jan Snel op korte termijn aan de slag met het Ecochain platform. Dit is een initiatief om bedrijven te stimuleren in alle fases van hun productieproces circulariteit na te streven, door producten en processen te toetsen op bijvoorbeeld CO2-uitstoot en afvalverwerking. Uiteindelijk is het doel om van de gehele keten de ‘environmental footprint’ inzichtelijk te krijgen en deze vervolgens volledig circulair te maken.

De circulaire economie gaat grote impact hebben op de bouw- en vastgoedsector. Bij de ontwikkeling van huisvesting zal toekomstbestendigheid steeds meer bepaald worden door mogelijke herbestemming en hergebruik van materialen. Jan Snel wil niet alleen de units hergebruiken, maar volledig circulair bouwen. Een belangrijke stap is een circulair design waarbij gebouwen zo worden ontworpen, dat alle materialen kunnen worden hergebruikt in nieuwe gebouwen. Dat is de ambitie voor de komende jaren.