Kansenkaart voor biodiversiteit informeert, inspireert en activeert

| Door Odette Koldewey

De Groene Netten-coalitie heeft een kansenkaart voor biodiversiteit gelanceerd. Deze kaart biedt organisaties tips en tricks voor het bevorderen van biodiversiteit.

De Groene Nettencoalitie van MVO Nederland, bestaand uit de acht grootste Nederlandse infrastructuurbeheerders, heeft een poster ontwikkeld met meer dan vijftig maatregelen die kunnen worden genomen om de biodiversiteit in en rond steden te bevorderen. Daarnaast toont de poster per maatregel aan hoe deze bodem, water, flora en fauna verbetert. De kansenkaart is ontwikkeld in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center en veertig stadsecologen en biologen. Met dit initiatief willen de infrabeheerders Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en Tennet bijdragen aan grootschalige versterking van biodiversiteit in Nederland.

Focus op stedelijk gebied
De online tool van de Groene Nettencoalitie informeert, inspireert en activeert om meer met groen, ecologie en biodiversiteit te doen op gemeenteniveau. De kansenkaart, waar gemeenten en bedrijven gratis gebruik van kunnen maken, maakt een duidelijke koppeling tussen de opgaven waar de steden de komende jaren voor staan en de rol die natuur en ecosystemen daarbij kunnen spelen. De kansenkaart richt zich voornamelijk op de stad en de stadsranden, ofwel gebieden waar gemeenten invloed op kunnen hebben. Hierbij valt te denken aan gebouwen, water, plantsoenen, bermen, watergangen, industrieterreinen en natuurgebieden.

‘De biodiversiteit staat zwaar onder druk, dus dit initiatief is hard nodig’, stellen de makers van de kansenkaart. ‘Deze concrete poster biedt gemeenten en bedrijven de kans om actief aan de slag te gaan met vergroening. Groene Netten slaat hierbij een belangrijke brug tussen de ecologische en de praktische kant, en maakt het zodoende mogelijk aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel in een complexe technische omgeving.’

Klimaatbestendige stad
De kansenkaart voor biodiversiteit legt verbanden tussen de huidige biodiversiteit, de potentiële biodiversiteit en de mogelijke maatregelen om de biodiversiteit te verhogen. Hierbij wordt ook een koppeling gemaakt met de opgaven voor de klimaatbestendige stad. De tool laat bijvoorbeeld zien hoe wadi’s met beplanting en groene gevels van gebouwen kunnen helpen wateroverlast en hittestress tegen te gaan.

Eerder bracht de Groene Nettencoalitie al de poster Ecologische Hoofdinfrastructuur (EHI) uit. Daarmee brachten ze in beeld wat infrastructuurbeheerders kunnen doen om de biodiversiteit te versterken op terreinen langs spoorlijnen, wegen, kanalen en waterwegen en rondom hoogspanningsstations en bermen. Dit betreft een grond- en watergebied van in totaal bijna duizend vierkante kilometer, ofwel een gebied dat groter is dan de Veluwe. Met de nieuwe poster informeert de coalitie nu ook gemeenten en bedrijven wat de meest veelbelovende acties zijn voor biodiversiteitsherstel.

De poster is hier te downloaden. Aanvullend ontwikkelde Groene Netten ook een tabel met belangrijke do’s en dont’s voor de uitvoering, extra informatie en de biodiversiteitscores.