Kengetallen voor financiële sturing gemeentelijk vastgoed

| Door IVVD

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed komt dit jaar met een set kengetallen voor vastgoedexploitatie. De kengetallen geven een gedetailleerd beeld van kosten, opbrengsten en waarden voor verschillende type gebouwen binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De kengetallen kunnen gebruikt worden als benchmark binnen de eigen gemeentelijke vastgoedorganisatie. Met de presentatie van deze kengetallen willen TIAS Business School en Republiq – initiatiefnemers van de benchmark – bijdragen aan een beter gevoel voor de financiën van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Met de kengetallen kunnen vragen worden beantwoord als: Geef ik jaarlijks veel of juist weinig uit aan onderhoud? Is de gemiddelde boekwaarde verhoudingsgewijs hoog of laag? Zijn de door ons gehanteerde huurprijzen marktconform? Sander de Clerck (Republiq): “Het vastgoedbeleid van gemeenten verschilt onderling sterk. Denk bijvoorbeeld aan de gehanteerde huurprijzen voor verschillende maatschappelijke functies. Deze getallen geven een richtlijn, een zorgvuldig berekend gemiddelde over een representatieve dataset”.

Jaarlijks meet de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed de prestaties van gemeentelijke vastgoedportefeuilles op tal van indicatoren zoals leegstand, energieprestatie, beschikbaarheid, kostendekkendheid, aanbod per inwoner, enz. “We vergelijken de prestaties in de benchmark per deelportefeuille sport, onderwijs, welzijn, cultuur en ambtelijke huisvesting. Voor de kengetallen zijn we dieper in de dataset gedoken. Zo kunnen we per gebouwfunctie de belangrijkste financiële kenmerken presenteren”, aldus Ingrid Janssen (TIAS Business School).

Voor de berekening is data gebruikt van ruim 6.200 gemeentelijke gebouwen en 5.200 huurcontracten van in het totaal 23 grote gemeenten die deelnemen aan de benchmark.

Bekijk hier de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.benchmarkgemeentelijkvastgoed.nl