Kennemer Wonen eerste woningcorporatie met CO2-bewustcertificaat

| Door IVVD

Kennemer Wonen is de eerste woningcorporatie met een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Een prachtige prestatie waar de Noord-Hollandse organisatie met recht trots op is. ‘Maar het meest trots zijn we op de resultaten,’ zegt Harrie Koomen, manager bedrijfsvoering. ‘We zullen in 2020 75 procent CO2 reduceren ten opzichte van 2018. Het certificaat getuigt hiervan.’

Intrinsiek gemotiveerd
Gedurende het gesprek blijkt inderdaad dat Kennemer Wonen vooral intrinsiek gemotiveerd is om CO2 te reduceren. Op de vraag wat voor hen de aanleiding is geweest om met de Ladder aan de slag te gaan, antwoordt Dick Tromp, directeur: ‘het zit in onze genen om een duurzame woningcorporatie te zijn. Wij zijn al een flink aantal jaren bezig met verduurzaming. Goed voor het milieu en het geeft lagere energielasten voor onze huurders. Dit is dan ook de belangrijkste reden geweest.’ Het traineeprogramma van Talent in Huis heeft de woningcorporatie geholpen om vanaf dat vertrekpunt flinke, concrete stappen te zetten. Samen kwamen ze uit op de CO2-Prestatieladder. ‘We zochten een model waarmee we ons ook in de toekomst konden verhouden tot anderen,’ aldus Koomen. En dat is meteen de tweede beweegreden dat de woningcorporatie zich wilde certificeren op de Ladder. Bedrijven die in de toekomst door Kennemer Wonen gevraagd worden duurzame keuzes te maken, doordat de woningcorporatie de Ladder in gaat zetten bij haar aanbestedingen, zien meteen dat de organisatie zelf ook duurzame keuzes maakt. En met het behalen van het certificaat wil Kennemer Wonen aan haar huurders laten zien dat ze zelf groen bezig is. ‘Pas dan kan je aan je huurders vragen ook bepaalde keuzes te maken.’

Van energieneutraal schoolgebouw tot elektrische auto’s
Voor het behalen van het certificaat op de CO2-Prestatieladder heeft Kennemer Wonen in ieder geval drie belangrijke maatregelen genomen. Allereerst is dat de inkoop van Nederlandse groene stroom. De organisatie neemt vanaf 2020 volledig groene elektra af voor zowel het eigen kantoor als de algemene voorzieningen van het verhuurd vastgoed. De extra kosten die dat voor de huurder zou opleveren worden voor 2020 door de corporatie zelf betaald. ‘De corporatie toont hiermee initiatief en lef’, vindt Martin Havik, van de Duurzame Adviseurs. De tweede maatregel was de verhuizing naar een voormalig schoolgebouw, volledig gerenoveerd tot een energieneutraal kantoorpand. Bij de medewerkers heeft die nieuwe huisvesting een grote rol gespeeld in hun CO2-bewustzijn. En dat bewustzijn wordt door nog wel meer initiatieven gestimuleerd. Elke vijfde collega die een beschikbaar gestelde elektrische fiets pakt om naar een afspraak te gaan in plaats van een auto, wordt even in het zonnetje gezet op intranet en krijgt een ludieke prijs. En voor woon-werkverkeer krijgen fietsers een hogere vergoeding dan autorijders. Dit soort initiatieven zijn bedoeld om bewustwording en gedragsverandering te stimuleren. De derde grote maatregel betreft ook mobiliteit. Het wagenpark van 25 auto’s, nu nog fossiel, wordt volledig elektrisch.

Tips uitwisselen met andere corporaties
De organisatie is ondanks het kersverse certificaat al bezig met de toekomst. Een niveau 4 of 5-certificaat zal wellicht nog even duren, maar met kennisdeling in de sector zijn ze bij Kennemer Wonen al wel bezig. ‘Woningcorporaties zijn gewend om samen te werken. Daar waar het kan helpen wij elkaar. Op het gebied van duurzaamheid behoren wij tot de kopgroep, maar de intentie om te verduurzamen is er bij alle corporaties,’ zegt Koomen. ‘De gezamenlijke afspraak is om in 2050 energieneutraal te zijn.’ De boodschap van Tromp voor die andere woningcorporaties is hierop aansluitend om het voorbeeld van Kennemer Wonen te volgen. ‘Voel je uitgedaagd door de markt en door de maatschappelijke opgave die CO2-vermindering is. Met gezamenlijk 2,2 miljoen huurwoningen zijn we echt een speler. Laat zien dat het menens is door te verduurzamen. Durf te doen wat je moet doen.’