Klimaatadaptatie: groen dak Helicon MBO Velp

| Door Odette Koldewey

Studenten van Helicon MBO Velp werken aan een nieuw groen dak op hun school. De vmbo- en mbo-school voor groen onderwijs laat studenten Watermanagement zodoende praktijkervaring opdoen met het vergroenen van gebouwen.

Studenten Watermanagement Etiënne Dorsman en Piet Hak op het groene dak van Helicon MBO Velp. © Helicon MBO Velp

Hittestress en teveel water in steden kan mede worden opgelost door de aanleg van groene daken. Daarom werken de studenten Watermanagement van Helicon MBO Velp aan het vervangen en verbeteren van het groene dak boven op de entree van het schoolgebouw.

Studenten verantwoordelijk
Docent Joost Koks: ‘Onze studenten zijn voor alle fasen in de totstandkoming van het nieuwe groene dak verantwoordelijk. Zij overwegen mogelijkheden, maken keuzes, doen een voorstel met begroting en plaatsen het dak ook daadwerkelijk op de school.’ En de school? Die is opdrachtgever.
Door klimaatverandering en hittestress in steden komt er steeds meer aandacht voor het thema klimaatadaptatie, zoals onlangs op de klimaatadaptatietop in Rotterdam. Hier kwamen bestuurders uit de hele wereld samen om te bespreken hoe we ons kunnen aanpassen aan de klimaatverandering.

Hoe bereiden we ons voor?
In Velp geen woorden maar daden dus. Toch staan bij de opleiding Watermanagement veelal dezelfde vraagstukken centraal als bij de klimaatadaptatietop: Hoe bereiden we ons voor op overstroomde rivieren en steden door hevige regenbuien? Hoe spelen we in op instabiele dijken door periodes van extreme droogte? En wat kunnen we doen aan de toenemende hitte in steden?

Studenten Watermanagement starten na hun opleiding vaak in de watersector, in de grond-, weg- en waterbouw of bij gemeentes, milieu-adviesbureaus en aannemers in binnen- en buitenland.

Ondersteund door waterschappen
De opleiding wordt ondersteund door de waterschappen en veel studenten lopen daar ook hun stage. Koks: ‘Het is mooi dat dit soort klimaatadaptatie-initiatieven er tegenwoordig zijn. Wij zien de noodzaak al lang, maar meer bewustwording is hard nodig. Hierdoor zal ook de vraag naar onze goed opgeleide watermanagers alleen maar groter worden.’