Klimaatadaptief bouwen de nieuwe norm

| Door IVVD

am-klimaatadaptief-400x250Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden vanaf 4 oktober zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Dat is de gezamenlijke ambitie van 35 Zuid-Hollandse partijen, waarvan gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM er een van is. Dit past in de koers van AM koploper te zijn op het gebied van duurzaam ontwikkelen. “Nederland maakt zich sterk om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij vinden het belangrijk vanuit onze rol als duurzaam gebiedsontwikkelaar hieraan een bijdrage te leveren. Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid met het oog op toekomstige generaties”, aldus Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest.

De coalitie bestaat uit onder meer bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars. Op 4 oktober ondertekenen zij het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’, tijdens een congres van de provincie dat in het teken staat van het versnellen van de woningbouw.

Nieuwe standaarden
De Deltacommissaris stelde het onlangs ook in zijn advies: de woningbouwopgave moet klimaatadaptief worden ingevuld. Klimaatverandering heeft grote impact op onze leefomgeving en het aantal weersextremen neemt toe. Zuid-Holland staat voor een grote bouwopgave – tot 2025 zijn er in de provincie 100.000 nieuwe woningen nodig. Deze beide ontwikkelingen samen maken het van belang dat klimaatadaptief bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm wordt. De Zuid-Hollandse coalitie neemt het voortouw om samen te versnellen, nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer proeflocaties mogelijk te maken. Om verder te versnellen wil de coalitie een brede vernieuwing realiseren, van het ombuigen van ‘klassieke aanbestedingen’ tot nieuwe manieren van financiering zoals een klimaathypotheek.

Passend bij AM-kernthema: Gedurfde duurzaamheid
AM heeft een proactieve, onderzoekende houding waarbij we in co-creatie met duurzame partners duurzaamheid verder brengen. Zo werken we niet alleen met ontwerpteams aan onze ontwikkelopgaven maar hebben we ook duurzaamheidsteams. Al vroeg in onze projecten stellen we onze ambitie vast, onderzoeken we de klantwensen en integreren we duurzaamheid in onze gebieden, woonwijken en woningen. AM breed pakken we vraagstukken op met onze onderzoekspartners en organiseren we expertsessies en workshops. Deze proactieve, integrale aanpak met duurzaamheidspartners is verankerd in onze handelen. Daarbij legt AM de lat voortdurend hoog. Met het AM-kernthema ‘Gedurfde duurzaamheid’ wordt invulling gegeven aan deze ambitie.