Kloosterkwartier is hét voorbeeld van inclusieve wijk

| Door Odette Koldewey

Het Kloosterkwartier belooft het maatschappelijk hart van Veghel te worden. Zenzo Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelde de plannen voor deze nieuwe, inclusieve wijk.

Middenin het centrum van Veghel, achter het historische klooster van de Zusters Franciscanessen, wordt het Kloosterkwartier ontwikkeld. Een eigentijdse woon- en leefomgeving dat prachtig aansluit bij het oorspronkelijke gedachtegoed van de zusters. Saamhorigheid, verbondenheid en solidariteit vormen de belangrijkste pijlers van dit gedachtegoed en die kernwaarden willen de overgebleven zusters graag behouden in de nieuwe wijk.

Samen met de zusters maakte Zenzo Maatschappelijk Vastgoed plannen voor de herontwikkeling van het terrein van het klooster en het naastgelegen voormalige Bernhoven-Veghel ziekenhuis. Op het terrein wordt een mix gerealiseerd van wonen, zorg, onderwijs en maatschappelijk activiteiten. De herontwikkeling is inmiddels in volle gang en dat trekt de nodige aandacht van belangstellenden. Zo kwam onlangs Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, een kijkje nemen.

Michiel Wijnen, partner bij Zenzo, vindt het mooi om te zien dat het Kloosterkwartier zoveel aandacht trekt. ‘Voor ons is dit een belangrijk project waarin onze visie op zorgvastgoed prachtig tot uiting komt. Met de mix van zorgwoningen, reguliere woningen en maatschappelijke functies creëren we extra sociale waarden voor de mensen in de wijk. Wij brengen bewoners met en zonder zorgvraag bij elkaar, we mixen jong en oud, arm en rijk en stimuleren zodoende ontmoetingen. Daarmee gaan we niet alleen eenzaamheid tegen, maar zorgen we tegelijkertijd voor een groot potentieel aan nieuwe zorgvrijwilligers.’
De eerste 150 woningen in het Kloosterkwartier zijn inmiddels bewoond en aan de volgende 150 wordt druk gebouwd. In één van de oude kloostergebouwen zelf zijn 34 appartementen gerealiseerd voor jongeren met autisme. Daarnaast biedt het klooster ruimte aan een kinderdagverblijf, een was service gerund door mensen met een beperking en de lokale biljartclub. Zo worden ontmoetingen tussen jong en oud gestimuleerd en krijgt het klooster een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk.

In de laatste fase van de transformatie van het kloosterterrein, tussen 2024 en 2025, worden nog eens 200 woningen aan het gebied toegevoegd. De grootste uitdaging ligt volgens Wijnen echter in het integreren van maatschappelijke functies in de wijk. ‘We zetten vol in op leefbare buurten. Buurten waar mensen met een zorgvraag nog gewoon onderdeel zijn van de maatschappij. Vandaar dat we allerlei welzijns- en zorgfaciliteiten toevoegen. Integraal denken en handelen is hierbij de sleutel tot succes. Zo creëren we inclusieve woonomgevingen voor jong en oud.’
Om dit handen en voeten te geven wordt in de kapel van het klooster een leefgoedcentrum gerealiseerd. Dit wordt een gezondheid- en welzijnscentrum gecombineerd met een soort ‘huiskamer van Veghel’ waar instellingen en inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Veghelnaren kunnen hier terecht voor ontspanning en ontmoeting, én voor hulp en ondersteuning als dat nodig is. Inmiddels werken al meer dan tien partijen via een kerngroep samen om dit verder vorm te geven. Wijnen: ‘We moeten het samen doen. We zullen samen moeten zorgen voor mooie, leefbare buurten én voor goede zorg voor hulpbehoevenden. Alleen op die manier kunnen we de toenemende druk op de zorg het hoofd bieden.’

Het klinkt volgens Wijnen vanzelfsprekend, maar makkelijk is het zeker niet. ‘Wanneer je de burger centraal stelt is het doorbreken van vele ontstane systemen bij samenwerkende partijen een vereiste. Ook in ons hoofd.’ Integraal denken én handelen in die samenwerking is de sleutel tot succes