Koning Willem-Alexander bezoekt proeftuin aardgasvrij in Purmerend

| Door IVVD

Hoog bezoek was er deze week voor de bewoners van de proeftuin aardgasvrij in Purmerend: koning Willem-Alexander kwam samen met minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) langs om te kijken naar de voortgang van het aardgasvrij maken van woningen. Zij gingen daarvoor in gesprek met een bewoner van de wijk, die in een van de eerste woningen woont die wordt aangesloten op de stadsverwarming.

Purmerend is landelijk en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) één van de koplopers in de energietransitie. Al zo’n 75% van de woningen is aangesloten op het warmtenet, omdat dat al sinds de jaren ’80 de norm is in Purmerend. De 25% die nu nog aardgasvrij moet worden, betreft met name woningen van vóór die periode.

Invloed van bewoners
De koning liet veel belangstelling blijken voor de manier waarop Purmerend de inwoners helpt om hun woning aardgasvrij te maken. Inwoners van de stad hebben veel mogelijkheden om met de gemeente in gesprek te gaan en invloed uit te oefenen. De gemeente heeft midden in de wijk een woning als kantoor in gebruik, waar bewoners welkom zijn. Ook krijgen alle bewoners huisbezoek en zijn er regelmatig bewonersavonden. Zoals de bewoner van de bezochte woning zei: ‘De programmamanager kent iedereen bij naam en weet waar we allemaal wonen. We zijn hier echt buren onder elkaar. Dat maakt dat we met al onze vragen naar binnen durven lopen.’

Warmte van biomassa
De koning kreeg een rondleiding door de woning en uitleg over de verschillen tussen centrale verwarming en een warmtenet. Ook sprak hij met de directeur van de grootste woningcorporatie in Purmerend, die uitlegde hoe de corporatiewoningen worden verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt. De directeur van Stadsverwarming Purmerend gaf een update over de werking van de biomassacentrale in de stad waar de warmte wordt opgewekt. Deze centrale is in 2015 door de koning geopend.

Sociaal-maatschappelijk
Programmamanager Jaspert Verplanke van de gemeente Purmerend benadrukt dat dit veel meer een sociaal-maatschappelijk project is dan een technisch project. ‘Dat heeft ertoe geleid dat wij voor een sterk communicatieve aanpak hebben gekozen’, zegt hij. ‘Wie in ons project wil meedraaien als medewerker, wordt vooral op sociale vaardigheden aangesproken.’

Video bezoek koning
Na hun bezoek aan Purmerend bezochten de koning en de minister in het kader van de ontwikkeling van geothermie in de bebouwde omgeving nog de Energie Combinatie Wieringermeer in Andijk. Het ministerie van EZK maakte een korte video van de bezoeken.