KPMG: “Wereldwijde vastgoedsector boekt vooruitgang met digitalisering”

| Door IVVD

Bedrijven in de wereldwijde vastgoedsector boeken vooruitgang met hun digitale transformatie. De ondernemingen ontberen echter in het algemeen nog de vereiste competenties om de voordelen van digitalisering volledig te kunnen benutten. En ook een bedrijfsbrede adoptie van nieuwe technologieën blijft bij de meeste bedrijven nog uit, zo blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van KPMG onder bijna driehonderd vastgoedondernemingen en PropTechs, bedrijven die technologie ontwikkelen voor de vastgoedsector.

Bijna 60% van de onderzochte vastgoedondernemingen beschikt inmiddels over een digitale strategie. Toch heeft niet meer dan de helft van deze bedrijven een digitale strategie die van toepassing is op de gehele organisatie en derhalve ingebed in de bedrijfsbrede strategie. De andere helft beschikt over een strategie voor specifieke onderdelen van de bedrijfsvoering. “Vergeleken met vorig jaar neemt de structurele aandacht voor digitalisering en innovatie duidelijk toe”, zegt Sander Grunewald, bij KPMG verantwoordelijk voor de vastgoedadviespraktijk. Grunewald: “Vorig jaar was iets meer dan de helft van de bedrijven op strategische basis bezig met technologische vernieuwing. Echter, op dit moment beschikt bijna 20% nog altijd niet over enige vorm van een digitale strategie. Eén op de vier bedrijven is bezig met het ontwikkelen van een strategie gericht op het benutten van nieuwe technologische mogelijkheden. Het onderzoek laat zien dat de voorlopers en grote(re) spelers in de industrie zich realiseren hoe groot het belang van de adoptie van technologische vernieuwing is. Een adoptie die vooral gedreven wordt door de mogelijkheid om meer efficiency te realiseren, kosten te reduceren en besluitvorming te verbeteren.”

Strategische inzet data ontbreekt
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat het beheer van data en het strategisch inzetten van data nog in beperkte mate onderdeel uitmaken van de digitale strategie van vastgoedondernemingen. Niet meer dan 25% van de bedrijven beschikt over gedegen datastrategie die het daadwerkelijk al mogelijk maakt om uit de vastgoedportefeuille de juiste datasets te abstraheren en te analyseren. Eén op de drie bedrijven gaat op geen enkele wijze strategisch met de aanwezige data om. Grunewald: “Dit duidt erop dat de bedrijven denken dat zij een digitale strategie kunnen hebben zonder een gedegen datastrategie. Dit terwijl een strategie voor en beheersing van data een van de bouwstenen vormt voor een bredere digitale strategie. Daarnaast constateren wij dat de bescherming van data en cybersecurity onderwerpen zijn die bij veel bedrijven nog onderbelicht zijn. Er liggen grote kansen voor de sector die het rechtvaardigen om veel tijd en energie te steken in het gebruik van data.”

Meer aandacht voor digitale competenties
Het ontbreken van de benodigde competenties bij vastgoedbedrijven vormt een belangrijk obstakel bij het verder omarmen van digitalisering. Grunewald: “We zien dat stappen gemaakt worden als het gaat om een innovatieve cultuur en mindset. Bij veel bedrijven is sprake van een tweedeling. Aan de ene kant een groep medewerkers met veel aandacht voor vernieuwing, aan de andere kant personeel dat relatief voorzichtig en terughoudend is. De aandacht voor de juiste competenties binnen de organisatie en het verder verankeren van de cultuur lijken dan ook de volgende cruciale stappen. Uit het onderzoek blijkt dat bij ruim 60% van de vastgoedbedrijven de digitale transformatie wordt geleid door een persoon die hiervoor geen specifieke opleiding heeft, maar vaak een traditionele vastgoed of finance achtergrond. Nederlandse bedrijven gaan steeds vaker op zoek naar personeel met de vereiste competenties, zoals data scientists, innovatiedeskundigen of experts op het gebied van klantreizen. Ook zien we brancheorganisaties en universiteiten opleidingen aanbieden die aansluiten op de benodigde vaardigheden. De onderzochte PropTechs die vastgoedbedrijven helpen bij het digitaliseringsproces geven aan dat een cultuurverandering in de sector essentieel is. Alleen dan zal de branche in staat zijn om mensen aan te trekken met de vereiste digitale vaardigheden en zich kunnen ontwikkelen. Daarbij ervaren PropTechs het gemis van een deskundig werknemer die de digitale kar trekt als een obstakel. Werknemers moeten gestimuleerd worden om te experimenteren, uitdagingen aan te gaan en samen te werken met PropTechs. Werknemers moeten het gevoel hebben dat zij de vrijheid hebben om te innoveren en niet gestraft worden voor een mogelijk falen.”

Vastgoeddata Congres 2019