Kun je het ’thuisgevoel’ van huurders vangen in data?

| Door Klementine Vis

Woningcorporaties kunnen meer en beter sturen op leefbaarheid door gebruik te maken van een bredere dataset. Walter Bokern van Springco Urban Analytics legt tijdens de Woningcorporatie Dag uit wat de meerwaarde is data-analyse.

Walter Bokern, CIO Springco Urban Analytics

Data-analyse helpt woningcorporaties om gerichter te sturen op het vastgoed. Toch worden data nu nog vooral gebruikt voor operationele en tactische sturing. Het goed in beeld brengen van de huurder en wat die van zijn leefomgeving vindt, gebeurt maar weinig. Volgens Walter Bokern, Chief Information Officer bij Springco Urban Analytics, valt daar nog een wereld te winnen. Tijdens de Woningcorporatie Dag 2023 legt Bokern uit hoe woningcorporaties met data kunnen achterhalen wat de behoefte is in een complex, buurt of wijk.

‘Woningcorporaties hebben de laatste jaren een groeiende focus op leefbaarheid van buurten en wijken’, stelt Bokern. ‘Steeds meer corporaties zijn hier actief mee bezig.’ Dat begint volgens de data-expert met het intern voeren van het gesprek. ‘Wat is leefbaarheid? Hoe kunnen we daar invloed op uitoefenen? En wat is precies de rol van de woningcorporatie hierin? De volgende stap is om op een creatieve, slimme manier te kijken naar de wereld rondom die wijk of buurt. Welke datapunten zijn daar te vinden? En hoe kunnen die data worden gebruikt voor het sturen op leefbaarheid?’

Externe data
De meeste woningcorporaties kijken volgens Bokern vooral naar interne data. Naar data uit de eigen systemen. ‘Er wordt veel minder gekeken naar de data van de wereld rondom de complexen. Externe data zoals CBS-cijfers rondom veiligheid en overlast. Als deze data worden gekoppeld aan interne data zoals overlastmeldingen en meldingen van financiële problemen, dan kan er veel beter op die veiligheid gestuurd worden. De huurder kan veel beter worden geholpen. Die koppeling tussen interne en externe data geeft belangrijke inzichten.’

‘Sturen op de leefbaarheid van buurten en wijken begint met het voeren van het interne gesprek. Wat is leefbaarheid? Hoe hebben we daar invloed op? Wat is de rol van de woningcorporatie hierin?’

Grip krijgen op de zee aan data wordt vandaag de dag steeds belangrijker. Data-analyse helpt woningcorporaties volgens Bokern om gerichter interventies te kunnen uitvoeren. ‘Woningcorporaties hebben beperkte middelen. Ze moeten dus heel goed kijken hoe ze die middelen zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten. En daar kunnen data een belangrijke rol spelen. Dan hoeven woningcorporaties zich niet meer te laten leiden door het onderbuikgevoel van de bestuurders en hoeven ze niet meer hun oren te laten hangen naar de meest mondige huurders. Dan kunnen ze data gebruiken om het beeld van een wijk te objectiveren. Dat leidt uiteindelijk tot meer gerichte maatregelen.’

Thuisgevoel
Woningcorporatie De Alliantie is onlangs een project begonnen met Springco om meer helder te krijgen wat nu precies het ‘thuisgevoel’ van huurders is. ‘Thuisgevoel is een van de overkoepelende thema’s van De Alliantie. De woningcorporatie wil de mensen niet een huis geven, maar een thuis. Maar wat betekent dat dan precies? En hoe kunnen we dat door middel van data inzichtelijk maken? Als we dat helder krijgen, kan er vervolgens beter en efficiënter op dat thuisgevoel gestuurd worden.’

Bokern verwacht dat steeds meer woningcorporaties gebruik gaan maken van data-analyse. Hij benadrukt dat het sturen op leefbaarheid wel mensenwerk blijft. ‘Het is heel belangrijk dat data-specialisten en de mensen van woningcorporaties hierover het gesprek blijven voeren. Als we die discussie op een goede manier voeren, dan ben ik ervan overtuigd dat we de medewerkers van woningcorporaties die in de wijk actief zijn, kunnen voorzien van de juiste tools en inzichten om gerichte interventies te doen. Ook preventief sturen op leefbaarheid wordt dan makkelijker.’

Walter Bokern is sinds 2021 werkzaam bij Springco Urban Analytics. Als Chief Information Officer houdt hij zich bezig met de verdere ontwikkeling van data science binnen Springco. Hiervoor was hij bij Coolblue verantwoordelijk voor de aansturing van data-analisten.