Laakse Tuinen wordt aardgasloze wijk

| Door IVVD

Laakse-tuinen-400x224De eerstvolgende uitbreiding van Vathorst is plandeel Laakse Tuinen en behelst 965 nieuwe woningen. Deze woningen zullen zonder gasaansluiting gebouwd worden. De aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) hebben dit besloten. Wethouder Hans Buijtelaar is blij met deze stap: “Dit besluit draagt daadwerkelijk bij aan de doelstelling van Amersfoort om in 2030 een CO²-neutrale stad te zijn. Het aardgasvrij bouwen gaan we in Vathorst gewoon doen.” Om deze keuze financieel mogelijk te maken, wordt vanuit OBV een financiële bijdrage per woning geleverd. In totaal gaat dat om een bedrag van 4,5 Miljoen. Giel van der Vlies, directeur van OBV, geeft aan dat voor de Laakse Tuinen gekeken wordt naar de aanleg van individuele Warmte-koude opslag (WKO) als toekomstbestendige optie, maar ook de mogelijkheid van een collectief warmtenet wordt nog onderzocht.

Tuinen, lanen en singels
Laakse Tuinen, dat in het noorden grenst aan rivier de Laak, in het oosten aan Waterdorp en in het westen wordt begrensd door het toekomstige Westerpark, krijgt een groen, statig en duurzaam karakter. En zoals de naam al doet vermoeden, spelen tuinen in allerlei verschijningsvormen een belangrijke rol in de stedenbouwkundige opzet waarvoor West 8 Urbandesign & Landscape tekende. Naast de overtuinen aan de Binnenlaak en privétuinen aan het water, spelen voortuinen een belangrijke rol in het straatbeeld. Het langgerekte Westerpark begrenst de wijk aan de westkant en steekt op diverse plekken de wijk in. Het water van de Laak, de Binnenlaak en de kleine Eem met hun groene oevers en de vele bomen in de gekromde lanen en straten, dragen verder bij aan een aantrekkelijk woonmilieu en doen de woonwijk De Laak eer aan.

Wonen
De huizen krijgen een statige uitstraling en herinneren aan de bouwstijl van de jaren dertig. Ze worden gebouwd in een warme roodbruine kleur baksteen. Er is aandacht voor details en kwaliteit tijdens het ontwerpen van de huizen. Een verhoogd vloerpeil, langs- en dwarskappen, erkers, balkons, Delftse en/of Bergse stoepen en een ontworpen entree, maken de huizen speciaal. Mensen wonen straks vooral aan de levendige straat, door de situering van de woonkamer aan de voorkant en de voortuinen. Ook is er in het plan ruimte voor minstens 100 vrije kavels voor wie zelf wil gaan bouwen in Laakse Tuinen. De gevraagde beeldkwaliteit sluit uiteraard aan bij de architectuur van de projectwoningen.

Planning
Het plandeel Laakse Tuinen omvat 35 hectare en wordt in opdracht van OBV ongeveer een meter opgehoogd. Op dit moment wordt circa 75.000 m³ zand uit Leusden aangevoerd voor de toekomstige wegen. De verder ophoging vindt plaats vanuit de aanwezige gronddepots.
De grond van de eerste fase (ca. 450 woningen) wordt bouwrijp opgeleverd voor de bouwvak van 2019. Naar verwachting start de verkoop van de eerste 20 vrije kavels nog voor de zomervakantie 2018 en de eerste projectwoningen zullen eind van het jaar in verkoop gaan.