Leegstaand zorgvastgoed: verkopen of behouden?

| Door Odette Koldewey

Het afstoten van zorgvastgoed is niet altijd de beste optie bij herinrichting van de vastgoedportefeuille. De creatie van tijdelijk woonruimte is daarvoor een oplossing.

Bij herinrichting van de (zorg)vastgoedportefeuille, ligt verkoop vaak voor de hand. Helaas kleven hier een aantal nadelen aan, zoals verlies van de strategische positie. Ook het aanhouden gaat gepaard met een aantal concessies, in de eerste plaats de kosten die dit met zich meebrengt. Bestaat er een derde optie die aan dit vraagstuk tegemoet komt? Jazeker: tijdelijke exploitatie op basis van Leegstandwetverhuur.

In deze blog leest u meer over wat dit inhoudt, wat de voordelen zijn én hoe Camelot de tijdelijke exploitatie regelt.

Met verkoop gaat de strategische positie verloren
Het afstoten van zorgvastgoed is niet altijd de beste optie bij herinrichting van de vastgoedportefeuille. Het levert geld op op de korte termijn, en verlost de zorginstelling van het vraagstuk: wat te doen met het vastgoed in de periode voor de herontwikkeling? Maar op de lange termijn blijkt dit vaak niet de beste oplossing. De strategische positie van het vastgoed gaat met verkoop per definitie verloren. Deze terugkrijgen is ofwel een onmogelijke, ofwel een zeer kostbare aangelegenheid. Bovendien moet de eigenaar in de tussentijd vaak investeren in het huren van een andere locatie, als de activiteiten die in het vastgoed plaatsvonden elders opgevangen moeten worden.

Tijdelijke exploitatie met sociaal maatschappelijke waarde
Een manier om zowel de nadelen van verkoop, als de vraagstukken rondom het aanhouden van het vastgoed te ondervangen, is tijdelijke exploitatie op basis van Leegstandwetverhuur. Helaas zijn nog niet alle zorginstellingen zich bewust van deze mogelijkheid. Zonde, want de Leegstandwetverhuur maakt het mogelijk om het vastgoed aan te bieden als tijdelijke woonruimte voor andere doelgroepen. Bijvoorbeeld studenten, starters, spoedzoekers en anderen die op een andere manier moeilijk aan een woning komen.

De voordelen van tijdelijke exploitatie op basis van de Leegstandwet:

Behoud van de positie van de locatie.
Rendement uit huurinkomsten.
Bijdrage aan sociaal-maatschappelijke uitdagingen door het creëren van woonruimte in deze schaarse tijden.
Een flexibele optie dankzij de opzegtermijn van 3 maanden.
Het voorkomen van onnodige kostenposten en waardevermindering door kraak, vandalisme en verval.

Wie regelt de tijdelijke verhuur?
Camelot verzorgt tijdelijke exploitatie op basis van de Leegstandwet voor vastgoedeigenaren. Hiermee neemt zij de zorginstelling de zorg uit handen. Op het gebied van sociaal en financieel rendement, maar ook technisch en administratief.

Wat Camelot regelt:
Inspecteren of het vastgoed voldoet aan alle normen voor veilige bewoning.
Eventuele benodigde aanpassingen aan het pand uitvoeren.
De benodigde aanvragen verzorgen voor Leegstandwetverhuur.
Het werven en selecteren van geschikte bewoners en verzorgen van contracten.
Het technisch beheer: opvolgen van storingen en doen van inspecties.
Het financieel beheer: het managen van de geldstromen.
Het contact met de bewoners onderhouden.
Periodieke rapportages maken voor de eigenaar.

Hier en hier leest u meer over 2 projecten waarin Camelot zorgvastgoed succesvol transformeerde tot tijdelijke woonruimte.