‘Leer van Scandinavië en stel klant centraal bij warmtenetten’

| Door Klementine Vis

Stel de klant centraal bij warmtenetten en geef publieke bedrijven een grote rol in de ontwikkeling van de warmtenettenen. Leer van Scandinavische voorbeelden. Dat betoog houdt Caspar Boendermaker van de BNG Bank tijdens de Woningcorporatie Dag 2023.

Caspar Boendermaker, BNG bank: ‘We moeten warmtenetten echt gaan zien als vitale voorziening die we tegen de laagst mogelijke kosten beschikbaar stellen.’

Het kabinet zet fors in om de klimaatdoelen te halen en ziet graag dat veel woningen in Nederland worden aangesloten op toekomstgerichte warmtenetten. Maar in plaats van miljarden aan subsidies beschikbaar te stellen om dat te bereiken, is het effectiever om publieke bedrijven een grote rol te geven in de ontwikkeling van de warmtenetten. Tijdens de Woningcorporatie Dag 2023 legt Boendermaker uit hoe we dit kunnen realiseren en hoe we kunnen leren van Scandinavische landen.

‘In de Scandinavische en Baltische landen zijn het hoofdzakelijk publieke bedrijven die de warmtenetten hebben opgezet en exploiteren’, stelt Boedermaker, specialist Business Development & Duurzaamheid bij de BNG Bank. ‘Heel anders dan in Nederland, waar veel onrust is over de hoge prijzen die warmtebedrijven vragen en waar vaak grote subsidies nodig zijn om nieuwe aansluitingen te realiseren. Warmtenetten hebben in Nederland een slecht imago.’

Vitale infrastructuur
Dat het ook anders kan bewijst Denemarken. In dit land is 65% van de huizen aangesloten op een warmtenet, waar dat in Nederland een schamele 6% is. Boedermaker: ‘In Denemarken wordt een warmtenet als vitale infrastructuur beschouwd die tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten beschikbaar wordt gesteld aan bewoners. De bewoners staan ervoor in de rij. Hier kijken mensen al moeilijk als het woord warmtenet valt.’

De BNG Bank en de VNG hebben zich de afgelopen tijd hard gemaakt om ook in Nederland een andere manier van denken over warmtenetten te introduceren en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Boedermaker: ‘De minister heeft het voornemen om naar publieke warmtenetten te gaan, of in ieder geval een meerderheid van de warmtenetten in publiek eigendom te hebben. Dat is een bemoedigend signaal. De Scandinavische leerervaringen kunnen hierbij helpen om een snellere en efficiëntere uitrol van warmtenetten in ons land te realiseren.’

Focus op laagste prijs
Een viertal richtinggevende keuzes zijn hierbij noodzakelijk volgens Boedermaker. ‘Geef publieke bedrijven een prominente rol in de ontwikkeling en exploitatie van warmtenetten. Zorg voor een focus op de laagste prijs voor de consument. Optimaliseer de samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden, en zorg dat publieke of coöperatieve investeringen een zakelijke non-profit-realisatie van warmtenetten mogelijk maakt. Als we dat gaan doen in Nederland, en het lijkt erop dat we die kant op gaan, dan is dat goed nieuws voor sociale huurders. Die kunnen dan tegen aantrekkelijkere voorwaarden een warmtenetaansluiting krijgen.’

Bekijk alle sprekers op de Woningcorporatie Dag van 25 april 2023

Boedermaker verwacht dat Nederland over pakweg tien jaar wel honderd verschillende warmtebedrijven telt die bepaalde regio’s van warmte voorzien. ‘Voor een succesvolle warmtetransitie is de ontwikkeling van zowel grootschalige warmtenetten in stedelijke gebieden als kleinschalige warmtenetten voor dorpen noodzakelijk. Daarbij moeten we uitgaan van het belang van de bewoners. We moeten warmtenetten echt gaan zien als vitale voorziening die we tegen de laagst mogelijke kosten beschikbaar stellen.’

—–

Caspar Boedermaker is sinds 2006 Specialist Business Development & Duurzaamheid bij de BNG Bank. In die hoedanigheid adviseert hij overheden en organisaties over nieuwe publieke investeringsprojecten en publiek-private investeringsvraagstukken.