Leiden maakt miljoenen vrij voor onderwijshuisvesting

| Door IVVD

De gemeente Leiden maakt miljoenen vrij voor onderwijshuisvesting. Dat blijkt uit het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2020. Schoolbesturen konden wensen indienen bij het gemeentebestuur, een aantal van deze ideeën krijgen nu groen licht. Een groot aantal projecten gaan juist niet door, mede door de gestegen bouwprijzen.

Zo krijgen de basisscholen De Tweemaster en de Meerpaal op het Broekplein in de Merenwijk tijdelijke huisvesting (858.000 euro). Dat is nodig vanwege de geplande nieuwbouw van de scholen. Ook zijn er voor dit project de middelen toegekend voor de sanering van asbest tijdens de sloop (132.841 euro). Verder moet het perceel woonrijp gemaakt worden (61.662 euro).

De gemeente heeft ook besloten extra geld (3.000.000 euro) vrij te maken voor de realisering van een nieuw schoolgebouw voor het Leonardo College. Door de sterk gestegen bouwkosten bleek de nieuwbouw van de school niet binnen de oorspronkelijk geraamde middelen (5.000.000 euro) te kunnen worden gebouwd.

De school voor voortgezet speciaal onderwijs Het Metrum aan de Schubertlaan zal worden gerenoveerd en uitgebreid met 4 praktijklokalen (4.145.000 euro). De gemeenteraad moet hier overigens nog wel over besluiten.

Tenslotte wordt door de gemeente de noodzakelijke eerste inrichting voor de nieuwe Internationale basisschool vergoed (160.363 euro). Het gaat dan om een onderwijsleerpakket en meubilair.

Afgewezen
Het gemeentebestuur heeft ook een flink aantal projecten afgewezen. Geen nieuwe lokalen en een gymzaal voor de basisschool Leidse Hout en het Bonaventuracollege en geen permanente nieuwbouw voor de Internationale Schakelklassen VO (ISK) van de scholengroep Leonardo da Vinci. Andere aangevraagde projecten gaan ook niet door. Het stadsbestuur gaat wel kijken hoe ze in de toekomst anders kunnen investeren in onderwijs. ‘Dit omdat door de sterk gestegen bouwprijzen nieuwbouw van scholen binnen de geplande budgetten onhaalbaar bleek.’

Bron: unity.nu