Leiderdorp wil bij vernieuwbouw volledig inzetten op energie neutrale gebouwen (ENG)

| Door Odette Koldewey

Leiderdorp gaat de komende jaren vijf schoolgebouwen en een gymzaal opknappen en verduurzamen. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) hiervoor werd onlangs goedgekeurd door de gemeenteraad. Wel kan er volgens de raad nog meer worden ingezet op duurzaamheid.

‘Een helder en goed plan’, klonk het in de Leiderdorpse raad. In het IHP, samengesteld door de schoolbesturen en de gemeente, staan verduurzaming en modernisering van de schoolgebouwen centraal. Met dit plan wil Leiderdorp ervoor zorgen dat de schoolgebouwen binnen de gemeente de komende veertig jaar weer mee kunnen.

Investeringen terugverdienen
Niet alleen de gemeente investeert in de schoolgebouwen, ook de schoolbesturen zelf investeren in de vernieuwbouw. Met de verduurzaming van de schoolgebouwen verwachten ze in de toekomst de investeringen te kunnen terugverdienen.
In het optimale scenario van de gemeente worden de scholen in etappes aangepakt. Daarvoor investeert de gemeente in vijf jaar tijd een kleine 15 miljoen euro. Met de sloopkosten meegerekend komt het totaalbedrag ruim boven de 15 miljoen. Een klein deel daarvan zal door de schoolbesturen zelf geïnvesteerd worden; ongeveer 650.000 euro.

ENG in plaats van BENG
De gemeenteraad wil een flinke stap verder gaan met de verduurzaming van de schoolgebouwen dan het college van burgemeester en wethouders en de schoolbesturen. Zij willen bij de vernieuwbouw volledig inzetten op energie neutrale gebouwen (ENG). Vanuit de wet moet alle nieuwbouw vanaf januari 2021 aan de BENG-eis (bijna energie neutrale gebouwen) voldoen.
De raad stelde dan ook unaniem dat de wethouder er een tandje bij moet zetten om toch voor ENG te gaan. ‘In het raadsvoorstel wordt gekozen voor BENG. De vervolgstap naar ENG is niet altijd makkelijk mogelijk. Daarom gaan wij liever meteen voor ENG’, aldus CU/SGP-raadslid Leander Tramper (CU/SGP). ‘We zien ook een tendens in de regelgeving waardoor het verstandig is direct de stap te nemen naar ENG.’

Scholen hebben ambitie voor ENG
Volgens wethouder Rik van Woudenberg is de ambitie van Leiderdorp om voor ENG te gaan, maar dat moet volgens hem dan wel vanuit de scholen zelf komen. ‘De scholen hebben die ambitie ook. Dat hebben ze zelf aangegeven en daarin willen ze ook investeren. We gaan er van uit dat ze dat gaan realiseren, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt uiteindelijk bij de scholen.’