l’escaut woonservice verkoopt portefeuille Koopgarant woningen

| Door IVVD

l’escaut woonservice heeft onlangs een portefeuille met 21 Koopgarant woningen verkocht in Vlissingen. Het betreft gronden met een daarop rustende terugkoopplicht. De woningen zijn in het verleden door l’escaut verkocht aan particulieren met gebruikmaking van de Koopgarant regeling. De particulieren hebben de woningen indertijd met korting gekocht en de corporatie behield het bloot eigendom van de woningen door middel van erfpacht. Daarbij kreeg de corporatie een terugkoopplicht. De Koopgarant portefeuille is verkocht aan een particuliere belegger. Capital Value begeleidde de transactie.

Niet eerder verkocht een corporatie een Koopgarant portefeuille aan een belegger. Koopgarant werd in 2004 voor het eerst als verkoopinstrument gebruikt met als doelstelling om koopwoningen betaalbaar te houden voor lagere en middeninkomens. Veel corporaties hebben Koopgarant woningen in de portefeuille. Een groot deel daarvan valt onder het niet-DAEB bezit.

Fikri Bouzambou, manager vastgoed l’escaut woonservice: “In 2017 stelden wij ons ten doel een deel van de niet-DAEB portefeuille te verkopen. De Koopgarant woningen maakten daar onderdeel vanuit. Bij individuele verkoop zijn wij afhankelijk van de wens van de eigenaar de woning weer te willen verkopen. Door de portefeuille mét terugkoopverplichting in zijn geheel aan een belegger te verkopen, kunnen wij het terugkoopdossier in een keer afsluiten.”

Onlangs rondde Capital Value een onderzoek af onder corporaties met Koopgarant woningen waarin naast de verkoopmotieven van corporaties ook de mogelijkheden voor versneld afbouwen van de portefeuille werden onderzocht. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Capital Value.