Lingewaard wil zonnepanelen op eigen gebouwen

| Door IVVD

De gemeente Lingewaard wil inzetten op zonne-energie voor verduurzaming van eigen gebouwen. Met plaatsing van 11.000 zonnepanelen op gemeentelijke daken wil de gemeente grote stappen zetten in het groener maken van haar energie. De gemeenteraad beslist hierover in juni. Dit zegt zij in een bericht op haar website.

We moeten met z’n allen werken aan een duurzaam en mooi Lingewaard, ook voor de toekomstige generaties. Daarom willen we zuinig en goed omgaan met energie, water en milieu. Lingewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In het coalitieprogramma is afgesproken dat we als gemeente zelf het goede voorbeeld willen geven. Eén van de maatregelen is om zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen te plaatsen.

Investeren én verdienen
Uiteindelijk willen we zonnepanelen plaatsen op de daken van alle geschikte gebouwen in bezit van de gemeente. Dit betekent een flinke investering. We doen dit stap voor stap. Zonnepanelen wekken energie op. Dit levert ook winst in de vorm van rendement. Het rendement dat we halen, stoppen we in een transitiefonds energie. Hiermee kan de gemeente nieuwe investeringen op het gebied van duurzaamheid doen.

Start met zonnepanelen op vijf gebouwen
Dankzij subsidie van het Rijk voor opwekking van duurzame energie (SDE+) kunnen we starten met het plaatsen van circa 5.500 zonnepanelen. Dit doen we in samenspraak op het gemeentehuis, de gemeentewerf, het Kulturhus Angeren, de voormalige bibliotheek in Doornenburg en sportcomplex Walburg in Gendt. Door het plaatsen van 5.500 zonnepanelen kunnen we circa 1,6 miljoen kWh aan duurzame elektriciteit opwekken. Dat is gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ruim 500 huishoudens.

Samen met inwoners en ondernemers
Binnen de kernen hebben we nog meer gebouwen in eigendom van de gemeente. Ook deze gebouwen willen we verduurzamen door zonnepanelen aan te brengen. Er is ruimte voor nog eens ongeveer 5.500 zonnepanelen. Hierbij willen we de samenwerking zoeken met de gebruikers van het gebouw, omwonenden en inwoners van Lingewaard. Samen met onder meer Lingewaard Energie en de wijkplatforms willen we kijken hoe we komen tot coöperatieve daken.

Grote stap in verduurzaming energie
Wanneer de gemeenteraad positief besluit gaan we aanbesteden. Hierna kunnen we starten met het plaatsen van zonnepanelen op de eerste vijf gebouwen. In de tussentijd werken we samen met de gebruikers van de andere gebouwen, omwonenden en inwoners aan de zogenaamde coöperatieve daken. Het doel is dat er in 2020 zo veel mogelijk zonnepanelen liggen op de hiervoor geschikte daken van gemeentelijke gebouwen. Hiermee zetten we een grote stap in de verduurzaming van energie. Samen bouwen we aan een duurzaam Lingewaard!