Maak van binnen het betere buiten!

| Door Odette Koldewey

Elke dag leren we meer over de voordelen van leven, wonen en werken in een natuurlijke omgeving. Verbinding met de natuur stelt mensen in staat weer mens te zijn.

Verdorie! Wat voel je je slecht na een dag binnen zitten.’s Avonds plof je op de bank maar het wil maar niet lukken om te ontspannen. Een vreemde combinatie van lusteloosheid en rusteloosheid overvalt je. Je voelt je mentaal en fysiek simpelweg niet fit. Plotseling komt het besef dat je vandaag niet buiten bent geweest. Logisch, want buiten was het druilerig en grijs. Toch wil het gespannen gevoel maar niet verdwijnen… vreemd, als je buiten bent geweest heb je dit nooit.

Anno 2022 vinden we ons in een kunstmatig gecreëerde omgeving met onnatuurlijke vormen, temperaturen, geuren en geluiden. Een fysiologische en psychologische uitdaging na honderdduizenden jaren in en met de natuur geleefd te hebben. De nieuwe richtlijn ‘gezonde woningen’ die door samenwerking tussen Binnenklimaat Nederland, TU Eindhoven, BBA binnenmilieu en TNO is ontwikkeld benadrukt het belang van een gezonde woon-en werk omgeving.

Koen Post, proces- en projectmanagement – bbn adviseurs

Een natuurlijke omgeving
Elke dag leren we meer over de voordelen van leven, wonen en werken in een natuurlijke omgeving. Natuurlijke bioritmen, variaties en diversiteit in kleur, geur, temperatuur en geluid helpen ons om energie te krijgen, te ontspannen en ons gezond te voelen. Verbinding met de natuur stelt mensen in staat weer mens te zijn.
Laat gebouwen daarom weer natuurlijke omgevingen worden! Zeker nu we ruim 90% van onze tijd binnen doorbrengen. Leuk bedacht, maar hoe dan? En we doen toch al zoveel.. natuur-inclusief bouwen, biodynamische verlichting en biofilisch ontwerpen. Is dat niet genoeg? Jawel, maar breng het nou eens bij elkaar in een gebouwconcept!

Als gebouwconcept
Dat is precies wat we hebben gedaan.
Literatuurstudie en gesprekken met omgevingspsychologen, bouwbiologen, ecologen, architecten, gezondheidsexperts en pioniers hebben aangetoond dat het positieve effect van natuurbeleving op welzijn in belangrijke mate afhangt van het ervaren van een natuurlijk bioritme, thermische variatie en zintuigelijk contact.
Op basis hiervan zijn drie ontwerp strategieën geïdentificeerd die zowel bij nieuwbouw als transformatieopgaven toepasbaar zijn. Zie figuur 1. Met behulp van een interactieve infographic (figuur 2) laten we zien hoe dat in de praktijk werkt.

Figuur 1: ontwerp strategieën ‘Maak van binnen het betere buiten’

Verbetert welzijn
Investeringen in welzijn zijn moeilijk te meten. Dat maakt het vaststellen van budget vaak lastig. bbn adviseurs helpt opdrachtgevers daarom bij het opstellen van business cases die investeringen in welzijn haalbaar maken. Daarbij gaan we ook graag het gesprek aan met externe financiers.

Dat doen we op basis van de volgende uitgangspunten:
• Neem de voordelen van een gezondere fysieke omgeving mee in de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan hogere productiviteit en lager ziekteverzuim.
• Kies zoveel mogelijk voor passieve vormen van klimaatbeheersing en bespaar op dure installaties en energiekosten.
• Gebruik natuurlijke materialen en laat onnodige afwerking van in zichzelf mooie materialen achterwege.

‘The Natural Pavilion’ op de Floriade Expo 2022 laat zien dat het kan!
Het paviljoen is ontworpen met de ontwerpprincipes van ‘maak van binnen het betere buiten’ in het achterhoofd.
De combinatie van de modulaire HoutKern Bouwmethode, het geïndustrialiseerde bouwproces en biobased materialisatie maakt The Natural Pavilion een toonbeeld van gezonde gebouwen voor mens en natuur.

Figuur 2: interactieve infographic ‘leefbaar gebouw en gebied’

En zorgt voor positieve gebruikerservaringen
bbn adviseurs werkte mee aan dit innovatieve project. Het paviljoen toont de mogelijkheden van de toepassing van groen in de woon- en werkomgeving, nieuwe vormen van regenwateropvang, duurzame funderingsoplossingen, een optimaal gebruik van natuurlijk daglicht, natuurlijke ventilatie en minimaal energiegebruik.