Maasstad Ziekenhuis start met ‘EnergieSponsoring’ voor verduurzaming

| Door IVVD

Het Maasstad Ziekenhuis is de eerste zorgorganisatie in Nederland die van start gaat met verduurzaming via EnergieSponsoring.

Organisaties met een maatschappelijke functie, zoals een ziekenhuis, kunnen vanaf nu verduurzamen – zuiniger omgaan met het milieu – zónder zelf te hoeven investeren in zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. Dit kunnen zij doen via het concept EnergieSponsoring van Softs (Surface of Things), waarbij de opbrengst van zonne-energie wordt gesponsord door commerciële bedrijven. Daarnaast kan dit verduurzamingsconcept ook de sponsoren een lagere energierekening opleveren en een manier om te verduurzamen.

Peter Langenbach (links) en Peter van Dommele (rechts) geven elkaar een hand na ondertekening van de overeenkomst
Peter Langenbach (links) en Peter van Dommele (rechts) geven elkaar een hand na ondertekening van de overeenkomst

Maatschappelijk doel
Bij EnergieSponsoring gaat de opbrengst aan zonne-energie, opgewekt door deelnemende zakelijke energiegebruikers (de sponsoren), naar maatschappelijke organisaties die een belangrijke functie vervullen in de lokale samenleving. Een sponsor mag zelf bepalen aan welke organisatie de opbrengst wordt geschonken. De schenking levert de gesponsorde organisatie een besparing op, geld dat geïnvesteerd kan worden in de kerntaken. Zo leveren commerciële bedrijven hun bijdrage aan de maatschappelijke sector.

Werkwijze EnergieSponsoring
Hoe werkt EnergieSponsoring? De opbrengst aan zonne-energie die de sponsor schenkt, wordt opgewekt door SponsorSolars en SoftsPoints. SponsorSolars hebben als (enige) functie het opwekken van zonne-energie. SoftsPoints hebben – naast het opwekken van zonne-energie – een aantal extra functies, bijvoorbeeld het dienen als digitaal scherm voor communicatie uitingen.

Samen werken aan verduurzaming
Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is de eerste zorginstelling in Nederland die gaat deelnemen aan dit verduurzamingsconcept. Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis: “In september wordt bij ons het eerste SoftsPoint geïnstalleerd. We gaan onze zakelijke relaties in de regio vragen ditzelfde te doen. Op deze manier brengen we een vliegwiel op gang om EnergieSponsoring mogelijk te maken, met het doel stapsgewijs de energiekosten van ons ziekenhuis te verlagen en onze organisatie verder te verduurzamen. Kortom, dit is zo’n idee waarbij het mes aan alle kanten snijdt.”

Peter van Dommele, CEO van Softs: “Zorginstellingen staan doorlopend onder druk. Ook financieel. Niet vreemd dat het vrijspelen van budget voor verduurzaming in die sector maar mondjesmaat lukt. Het concept van EnergieSponsoring biedt hen een nieuwe mogelijkheid om te verduurzamen. Sterker nog, met deze vorm van sponsoring heeft (ook) dit type instelling jaarlijks budget om duurzaamheid van de organisatie te verwezenlijken en wordt tegelijk gestreefd naar een blijvende verlaging van de energierekening. De energiekosten van vandaag worden daarmee de bestedingsruimte van morgen.”