Maatschappelijk duurzaam woonproject verbindt oude en nieuwe bewoners in de wijk

| Door IVVD

Vandaag hebben Jeroen van Berkel, Stadsdeelbestuurder Gemeente Amsterdam, en Paul Oremus, Country Manager Netherlands CBRE Global Investors, wooncomplex Rhapsody in West officieel geopend. Dit nieuwbouwproject in Amsterdam Bos en Lommer omvat 239 huurwoningen in het middensegment verdeeld over 5 gebouwen, 196 parkeerplaatsen in een half verdiepte garage en een gezamenlijke binnentuin. Het project is een belegging van het CBRE Dutch Residential Fund. In een afzonderlijke ruimte van 400m2 op de begane grond van het complex, komt huiskamerconcept The Villy, een ontmoetingsplek waar bewoners en mensen uit de buurt kunnen eten, drinken, werken en ontspannen. Rhapsody in West is ontwikkeld vanuit de doelstelling positief bij te dragen aan het gebied, de bewoners in de wijk en aan het milieu. Het wooncomplex is daarom zeer duurzaam en energiezuinig ontwikkeld maar vormt tevens het hart van buurtparticipatie in de wijk.

v.l.n.r. Jeroen van Berkel, Stadsdeelbestuurder gemeente Amsterdam, Bart Mispelblom Beyer van TANGRAM Architekten, Frank Aalbers en Paul Oremus van CBRE Global Investors, openen gezamenlijk ‘Rhapsody in West’ een nieuwbouwcomplex van 239 huurwoningen.

Buurtparticipatie
Rhapsody ligt in Amsterdam Bos en Lommer aan de rand van de Kolenkitbuurt. De locatie had lange tijd een belangrijke functie voor de buurt als groene ruimte en ontmoetingsplek voor de wijk, een functie die Rhapsody in de toekomst zal behouden. Samen met kunstenaarscollectief Cascoland is er tijdens de bouw steeds actief samengewerkt met de bewoners. Met de benoeming van vijf community managers – die nu ook wonen in en rond Rhapsody – is continuering van gezamenlijke activiteiten en buurtparticipatie gegarandeerd. Het binnenterrein met tuin en vijvers is vrij toegankelijk en biedt onder meer toegang tot de KolenkitKas waarin activiteiten georganiseerd worden voor de hele wijk. Ook biedt het wooncomplex een logeerhuis voor bezoekende familieleden van bewoners uit de buurt. Bij de toekenning van de woningen is voorrang gegeven aan de bewoners uit de Kolenkit wijk, circa 15% van de bewoners in Rhapsody is afkomstig uit de wijk. De belangstelling was groot en inmiddels zijn alle woningen verhuurd, voornamelijk aan Amsterdammers met een middeninkomen.

Jeroen van Berkel, Stadsdeelbestuurder Gemeente Amsterdam zei bij de opening: “Speerpunt van de gemeente Amsterdam is samenwerken aan ruimtelijke en sociale aspecten in wijken. De ontwikkeling van Rhapsody in de Kolenkitbuurt is een toonbeeld van hoe de kracht van de wijk optimaal is benut bij het verder ontwikkelen van de buurt. Ons motto is ‘betrek bewoners bij de plannen, laat ruimte voor het ongeplande ook al gaat dat ten koste van de geplande ruimte en maak ruimte voor tijdelijkheid’. Ik ben enorm trots op de manier waarop dat op deze plek is gedaan.”

Duurzaamheid
Rhapsody in West heeft een zeer goede energieprestatie met een negatieve EPC. Alle gebouwen zijn aangesloten op het stadswarmtenetwerk en de daken vormen tezamen een immense zonne-energiecollector. In de bodem wordt een vorm van Warmte Koude Opslag toegepast. De ronde vormen van de gebouwen dragen bij aan de compactheid van de blokken en buigen het geluid van de ringweg A10 sterk af. De openbaar toegankelijke binnentuin fungeert als spons; bij hevige stortbuien wordt het water verzameld in de vijvers en de dikke laag substraat. Een speciale installatie loost vervolgens het overtollige regenwater gedoseerd in het riool. Het CERA-Systeem zorgt – met onder andere fijnstoffilters – voor een goed geventileerd en gezond binnenklimaat. Ook kunnen bewoners gebruik maken van gedeelde mobiliteitsvoorzieningen zoals elektrische deelauto’s en deelfietsen.

Paul Oremus, Country Manager en fondsmanager bij CBRE Global Investors: “De gebouwde omgeving speelt een belangrijke rol in het creëren van duurzame en gezonde gemeenschappen, nu meer dan ooit. Ik ben er trots op dat we samen met alle betrokken partijen al in 2014, gekozen hebben voor een visie en aanpak waarin duurzame, maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde centraal staat.”

Rhapsody in West
Eind 2014 werd door de Gemeente Amsterdam een aanbesteding uitgeschreven, waarbij de beoordeling in eerste instantie niet plaatsvond op basis van prijs maar op visie. De visie moest betrekking hebben op duurzaamheid en energieverbruik (EPC-waarde), maar ook op hoe met de nieuwe ontwikkeling een positieve impuls kon worden gegeven aan de Kolenkitbuurt. In de ontwikkeling van deze visie en realisatie van Rhapsody in West is er vanaf het begin in een partnerschap samengewerkt met projectontwikkelaar De Nijs, bouwer Smit’s Bouwbedrijf, architect Tangram Architekten, conceptontwikkelaar Urban Sync, kunstenaarscollectief Cascoland en CBRE Global Investors. De bouw ging in 2016 van start. Rhapsody in West is een belegging van het CBRE Dutch Residential Fund, een niet-beursgenoteerd vastgoedfonds dat wordt beheerd door CBRE Global Investors.