Maatschappelijke kosten baten analyse van 2 woonzorg-complexen

| Door IVVD

In Rozenburg en in Zuidland zijn recent twee woon-zorgcomplexen voor mensen die zware zorg behoeven (zorgzwaartepakketten 5 en 6) in gebruik genomen: Het Hart van Rozenburg en Het Hart van Zuidland. Deze complexen hebben een aantal bijzondere kenmerken. Ze zijn kleinschalig (zowel wat betreft de grootte van een groep waarvoor een verpleegkundige de verantwoordelijkheid heeft als de totale omvang).

De appartementen zijn royaal (60m2) – dat is ruim het dubbele van wat gebruikelijk is – en met de uitstraling van een ‘gewoon’ rijtje passend in het straatbeeld. Tot slot zijn de voorzieningen gerealiseerd in het hart van een kleine kern en zijn in principe bedoeld voor de lokale vraag. Deze bouw is niet vanzelfsprekend en daarom is dit onderzoek gedaan waarin de vraag centraal staat “Hoe groot zijn kosten en baten voor de hele maatschappij.

De belangrijkste conclusie is dat de maatschappelijke baten van de Hart van complexen de maatschappelijke kosten overtreffen. Er is een positief maatschappelijk saldo en de complexen vergroten de welvaart. Dat wil niet zeggen dat iedereen profiteert, het lijkt nu de zorgverlener te zijn die door hogere kosten voor de kosten van het concept opdraait, terwijl andere partijen (bewoners, mantelzorgers, de buurt) profiteren. Ook is er als er extra vraag naar opname is een verschuiving van kosten van de gemeente naar het rijk. De conclusie is in de gevoeligheidsanalyse behoorlijk robuust gebleken voor verandering in aannames en schattingen.

Lees het gehele onderzoek “Woonzorg Rozenburg en Zuidland – Verzorgd en ruim wonen in de eigen kern”