Page 12

Vastgoedsturing december 2016

ZORGVASTGOED 12 Vastgoedsturing #1 derde lijn zullen verdwijnen. De online community verwijst en adviseert immers dwars door alle bestaande structuren heen. De ontwikkeling en toepassing van de technologie heeft een volledig autonome ontwikkeling en dynamiek, los van welk stelsel dan ook. Het is wachten op de eerste initiatieven. De investering zal ruimschoots worden terugverdiend doordat deze bijdraagt aan een betere gezondheid van ieder individu en van de samenleving als geheel. Op termijn zal het leiden tot een lagere zorgvraag én een ander zorglandschap. Het nieuwe zorglandschap De combinatie van 24/7 persoonlijke gezondheidsmonitoring met een online community zal leiden tot een complete herinrichting van het zorglandschap. Preventie staat centraal en ziektes worden in een vroeg stadium gesignaleerd. Diagnostiek vindt vooral plaats in eigen huis. De huisarts wordt sociaal-medisch consulent en voert eenvoudige behandelingen uit. De traditionele polikliniek verdwijnt. Verwijzing naar het juiste behandelcentrum vindt immers plaats vanuit huis. Door directe online connectiviteit van artsen met actiënten én door goedkope, mobiele medisch apparatuur is de concentratie van artsen en specialisten rondom een zorginstelling minder noodzakelijk. Die zal deels verdwijnen. Voor ingewikkelde diagnostiek kan je naar een hoogwaardig expertisecentrum, met specialisten die georganiseerd zijn rondom een aantal ziektebeelden. Het ziekenhuis zoals we dat nu kennen zal uiteenvallen; wat overblijft is een compact interventiecentrum voor complexe behandeling, met een beperkt aantal bedden voor intensieve zorg. Herstel en revalidatie vindt niet meer plaats in het ziekenhuis maar in zorghotels en wat verder in de toekomst gewoon thuis. Technologie zal langer thuis wonen alleen maar verder faciliteren. Het digitale zorgnetwerk zal zich verder ontwikkelen. Steeds meer (chronische) ziektebeelden zullen in de thuisomgeving behandeld kunnen worden en een verhuizing naar verzorgings- of verpleeghuis uitstellen of zelfs kunnen voorkomen. Gevolgen voor de zorgvastgoedmarkt Voor het vastgoed heeft dit alles ook aanzienlijke gevolgen. De huidige gebouwen zullen voor een deel overbodig of ongeschikt blijken te zijn. Nieuwe gebouwen hoeven minder specifiek te zijn, omdat de nieuwe technologie de zorg in staat stelt om onafhankelijker van gebouwtechniek te functioneren. Ook de spreiding van de zorggebouwen zal anders worden. Expertise- en behandelcentra kunnen bijvoorbeeld ondergebracht worden in bestaande (leegstaande) gebouwen nabij de woonbuurten van hun klanten. De woningmarkt zal zich verder ontwikkelen om zorg thuis nog beter te accommoderen. De eerste nieuwe woonconcepten dienen zich al aan. De woningmarkt en delen van de zorgvastgoedmarkt versmelten. Ook verzorgings- en verpleeghuizen voor de zwaardere zorg zullen de wijk intrekken. De huiselijke omgeving wordt door de ontwikkeling van de technologie de norm voor de zorg. Å ‘‘ De combinatie van 24/7 persoonlijke gezondheidsmonitoring met een online community zal leiden tot een complete herinrichting van het zorglandschap Voor ingewikkelde diagnostiek kan je naar een hoogwaardig expertisecentrum gaan. Foto Kentoh /Shutterstock.com


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above