Page 16

Vastgoedsturing december 2016

GEMEENTELIJK VASTGOED 16 Vastgoedsturing #1 LANDELIJK ONDERZOEK NAAR VASTGOEDMANAGEMENT NEDERLANDSE GEMEENTEN 2016 Betrouwbare informatie door databundeling Voor de vierde keer sinds 2010 hield het Instituut VGM dit jaar het Landelijk Onderzoek naar Vastgoedmanagement Nederlandse Gemeenten (LOVGM). Initiatiefnemers Patrick de Kort en Walter Rozendaal doken weer in de wereld van het gemeentelijk vastgoedmanagement en kwamen met enkele opzienbarende conclusies. Zo blijkt de basis voor professioneel vastgoedmanagement nog te vaak te ontbreken, zeker bij kleinere gemeenten. Ook is de vastgoedbasisadministratie vaak niet op orde. De Kort verbaast zich over het gebrek aan professionaliteit binnen gemeenten op het gebied van vastgoedbeheer. ‘Gemeentevastgoed is een bedrijfsmiddel dat een enorm belang in kapitaal vertegenwoordigt’, stelt De Kort. ‘Bovendien is het maatschappelijk vastgoed verbonden met veruit de meeste beleidsdoelen van de gemeente. En toch is bij te veel gemeentes nog onvoldoende aandacht voor het professionaliseren van het vastgoedmanagement. Het uitzetten van een duidelijke koers wordt daardoor lastig.’ Vastgoedbasisadministratie als startpunt Willen gemeenten een slag maken met het professionaliseren van het vastgoedmanagement dan is het zaak dat ze ten minste beginnen de vastgoedbasisadministratie op orde te brengen. De tools hiervoor zijn volgens Rozendaal en De Kort beschikbaar. ‘Als gemeenten weten waar ze staan – technisch, financieel, administratief en fiscaal-juridisch – zorgt dat voor een duidelijk startpunt’, stelt De Kort. ‘Het kaderen van procedures en processen zorgt er vervolgens voor dat meer sturing op het inzetten van vastgoed mogelijk wordt. In overleg met de beleidsafdelingen en het bestuur kan dan per beleidsveld worden bepaald hoe het vastgoed het slimste ingezet kan worden voor de gebruikers.’ Betrouwbare informatie zijn de twee sleutelwoorden bij vastgoedmanagement. Maar Initiatiefnemers van het LOVGM Walter Rozendaal (links) en Patrick de Kort: ‘Veel gemeenten werken aan een verdere professionalisering van het vastgoedmanagement.’ Å Er komt steeds meer aandacht voor vastgoedmanagement binnen gemeenten. Toch vinden vooral kleinere gemeenten het moeilijk om beheer en exploitatie (of de inzet) van het maatschappelijk vastgoed binnen de eigen organisatie weg te zetten. Een gebrek aan mankracht is vaak het probleem, zo blijkt uit het Landelijk Onderzoek naar Vastgoedmanagement Nederlandse Gemeenten 2016.


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above