Page 19

Vastgoedsturing december 2016

Amsterdam telt 354 onderwijsgebouwen. 272 in het primair onderwijs en 65 in het voortgezet onderwijs. In totaal gaan ongeveer 100.000 leerlingen dagelijks in Amsterdam naar school. Het primair onderwijs is onderverdeeld in ongeveer 40 schoolbesturen. Het voortgezet onderwijs is verdeeld over achttien schoolbesturen en het voortgezet speciaal onderwijs over zeven besturen. Daarbinnen wordt Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam gerealiseerd. december 2016 19 en hebben er vier in de wachtkamer. Wanneer we met de schoolbesturen overeenstemming hebben over de te nemen maatregelen, brengen we een aantal schoolgebouwen in tranches naar de markt. Aannemers uit ons raamcontract schrijven zich in (zg. mini-competities). Zo hebben we maximale flexibiliteit in de uitvoering en is het werk voor aannemers behapbaar. Aan de voorkant wordt alles opgenomen en doorgerekend door een installatieadviseur. Zo pakken we dit project samen met schoolbesturen en uitvoerders aan.’ Duurzame energie Bij de besluitvorming worden ook de exploitatie en onderhoudskosten meegenomen. ‘Het gemeentebestuur wil het binnenklimaat op scholen verbeteren, maar zonder dat er extra kosten voor schoolbesturen bijkomen. Als je ventilatiesystemen gaat aanbrengen neemt het energieverbruik alleen maar toe. Ook de onderhoudskosten, met name bij fijnstofscholen nemen toe. We compenseren dat met energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. We gaan bij dit project zo veel mogelijk voor duurzame energie.’ Cofinanciering De gemeente verwacht van de participerende scholen een cofinanciering van 20 procent van de kosten. ‘We willen duidelijk commitment zien van de deelnemende partijen. Cofinanciering en een intentieverklaring zijn voorwaarden om mee te doen’, stelt Bromm. ‘Nadat de intentieverklaring is getekend toetsen we de school, zetten een pakket met maatregelen op papier en berekenen de kosten door. De gemeente pakt het bouwheerschap op om dit project op deze schaal goed uit te kunnen voeren. Wij bepalen dus ook de uitgangspunten. Ieder schoolbestuur betaalt 20 procent via eigen inbreng of via een fonds. Sommige scholen hebben nog aanvullende wensen op het gebied van duurzaamheid en daar staan we voor open. De minimale variant om tot het gewenste resultaat te komen financieren wij, de kosten voor extra wensen komen voor rekening van het schoolbestuur.’ Maatwerk is sleutel Maatwerk is de sleutel om tot goede gezonde scholen te komen. ‘We hebben in Amsterdam met de drukke ringweg A10 ook rekening te houden met fijnstof. We zullen bij sommige scholen dus andere oplossingen moeten bedenken of extra maatregelen moeten nemen om het fijnstof buiten de deur te houden. Je kunt systemen niet één-op-één door- kopiëren.’ Ook de nazorg is volgens Bromm belangrijk bij dit project. ‘We hebben in het contract met de aannemers meegenomen dat ze de systemen een jaar instandhouden. Daarna verplichten wij de schoolbesturen om een tienjarig onderhoudscontract af te sluiten. Daar tekenen ze ook voor in de intentieverklaring.’ In 2015 zijn de eerste twintig schoolgebouwen naar klasse B of C gebracht. Dit jaar worden weer dertig scholen aangepakt. ‘We krijgen positieve en enthousiaste reacties op het project’, vertelt Bromm. ‘In de scholen die we hebben aangepakt wordt echt een verbetering ervaren. De klaslokalen zijn frisser en er zijn minder hoofdpijnklachten.’ Continu leerproces Het traject is voor de gemeente en de betrokken partijen een continu leerproces. ‘We komen regelmatig zaken tegen die beter kunnen. Ook in de communicatie met schoolbesturen en aannemers. Goed opdrachtgeverschap is hierbij een vereiste. De uitvoeringstijd is strak gepland en er moet veel gecommuniceerd worden met verschillende partijen. De driehoek gemeentebestuur, aannemers en schoolbesturen moeten het samen doen. Dan moet je weten dat je op elkaar kunt bouwen, want pas dan kun je meters maken met maatwerk.’ Å


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above