Page 2

Vastgoedsturing december 2016

Woningen Zorgvastgoed Woninghypotheken Winkels Zakelijke hypotheken Internationaal vastgoed Kantoren • Grootste woningbelegger in Nederland • Uitgebreid netwerk • Projectontwikkeling voor klantportefeuilles • Vastgoedexpertise & research • Belegger in hypotheken voor meer dan 40 pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance Syntrus Achmea Real Estate & Finance is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in vastgoed en hypotheken. Met een beheerd vermogen van meer dan €16 miljard zijn wij de grootste vermogensbeheerder in vastgoed en hypotheken voor institutionele beleggers in Nederland. U kunt ons bereiken via info@achmeavastgoed.nl of 020-6065611. www.syntrusachmeavastgoed.nl Deze informatie is samengesteld door Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (hierna: Syntrus Achmea) en bestemd voor de gekwalifi ceerde dan wel professionele belegger in de zin van de Wet op het fi nancieel toezicht. De informatie is geen voorstel of aanbod, beleggingsadvies of andere fi nanciële dienst en is evenmin bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. De inhoud van deze informatie is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen en is indicatief van aard. Voor meer informatie over Syntrus Achmea en onze fondsen ga naar: www.achmeavastgoed.nl Alle in deze advertentie gepresenteerde informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafi sch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) is eigendom van, of in licentie bij Syntrus Achmea en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht dan wel enig ander recht van intellectueel eigendom. Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., kantoorhoudende te Amsterdam (Handelsregister nr. 33306313), heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above