Page 21

Vastgoedsturing december 2016

en waardeert het algoritme van Geophy de marktwaarde van een beleggingsportefeuille. Allemaal voorbeelden die helpen om de gebouwde omgeving slimmer aan te sturen. De realtime beschikbaarheid van data luidt daarmee een nieuwe fase in de vastgoedsturing in. Op naar betere besluitvorming. Å WAAR RAAKT BIG DATA DE VASTGOEDSECTOR? december 2016 21 ir. Marten Middendorp MRE is oprichter van Republiq, een snelgroeiend adviesbureau voor vastgoedsturing in het publieke domein. Datavraagstukken vormen Republiqs tweede natuur. Hun motto: een moderne adviseur heeft de bewijzen op zak. De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) is openbaar, het kadaster staat op een kier en zoiets als het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan ook niet achterblijven. Het Kwaliteits Insituut Nederlandse Gemeenten (KING) ontsluit via www.waarstaatjegemeente.nl veel openbare bronnen. De mogelijkheden zijn eindeloos Alleen aan data heb je niets. Het gaat om de analyses die je ermee maakt. Het komt erop aan de goede vraag te stellen om vervolgens met inzet van creativiteit te bepalen hoe je de vraag kunt beantwoorden met data. Wat zou er zoal kunnen gebeuren? Op de korte termijn zal een woningcorporatie een relatie leggen tussen woongenot en investeringen, kan een vastgoedbeheerder de mutaties in het huurderbestand voorspellen, wordt er preventief geïnvesteerd in wijken die dreigen af te glijden, roostert een onderwijsinstelling net als KLM op basis van verwachte opkomst, wijst een ‘smart building’ je de weg naar vrije werkplekken, wordt de onderhoudsinspectie gedaan met de beeldherkenning van Cyclomedia Onderstaande voorbeelden geven een impressie van concrete toepassingen in het werkveld. Voorzieningenplanning Een database met alle maatschappelijke voorzieningen in Nederland als referentie voor het accommodatiebeleid. Hiervoor zijn ruim 70 (vooral openbare) bronnen gekoppeld. Bereiken we de doelgroep in onze aandachtswijken? Is er een verband tussen sportvoorzieningen en sportdeelname? Waarom heeft de gemeente Groningen per inwoner meer buurthuizen dan de gemeente Delft? Zijn deze gemeenten vergelijkbaar? Voor een analyse kun je dieper inzoomen op de samenstelling van de stad en haar bevolking. Prestatieafspraken corporaties Gemeenten en corporaties moeten tot prestatieafspraken komen over de samenstelling van de voorraad sociale woningen. Analyse van demografische, sociale en ruimtelijke aspecten van de stad geeft een beeld van de opgave. Een dashboard op basis van open data legt de feitelijke basis onder dit gesprek. Corporaties kunnen zo bij elkaar in de portefeuille meekijken. Dat kan transparant maken hoe doelen gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld door elkaar op bepaalde punten te helpen. Retail Risk Index De toekomst van de retail is per straat voorspelbaar door koppeling van passantentellingen, sectorbeelden en faillissementscijfers. Dit soort inzichten maakt het voor gemeenten mogelijk om veel gerichter te interveniëren in de stad. Het onderstreept de waarde van jarenlange dataverzameling en onderzoek naar een winkelbestand. Zo kan innovatie ontstaan door samenwerking tussen gevestigde orde en nieuwkomers in het vastgoed. De retail risk index is van Insights for Action. Integraal huisvestingsplan Alle ingrediënten voor een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs zijn openbaar. Hoe bereikbaar zijn de scholen? Wie zit er ruim in zijn jas en waar knelt het? Hoeveel gevaarlijke kruispunten moet een jochie van zes over om naar school te kunnen? Met Big Data kan alles transparant gemaakt worden. Door kennis over de samenstelling van de wijk en waar bijvoorbeeld taalachterstanden zijn, kunnen investeringen in voorschoolse opvang op die specifieke locatie prioriteit krijgen.


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above