Page 23

Vastgoedsturing december 2016

december 2016 23 specifiek op woningblokniveau te doen maak je het minder anoniem. Dat biedt mensen ook de gelegenheid om te zien of ze dit samen met hun buren kunnen doen.’ GEDIFFERENTIEERDE AANPAK De Kwartiermakers pleiten bij het verduurzamen van woningen voor een gedifferentieerde aanpak. ‘Je kunt niet alle woningen op een hoop vegen. We zien enorme verschillen in energieverbruik bij vergelijkbare woningen. Dat heeft alles te maken met de gezinssamenstelling en de manier waarop er met een woning wordt omgegaan.’ Voornamelijk bij particulieren zijn enorme verschillen in energieverbruik. Bij corporatiewoningen zou dat minder zijn, omdat die allemaal ongeveer dezelfde technische staat hebben. Toch blijkt uit de energiegegevens dat ook hier behoorlijke verschillen zijn. ‘Dat is echt een eye-opener voor corporaties. We moeten dan ook een meer gedifferentieerde aanpak kiezen. Dat sluit ook goed aan bij de klantgerichte benadering die corporaties steeds meer voorstaan.’ Volgens Lippus wordt er nog te vaak gekeken naar woningen met een slecht energielabel, E of G. In de praktijk blijkt echter regelmatig dat woningen met een beter label een hogere energierekening hebben dan woningen met een slechter label. Bij de Kwartiermakers gaan ze daarom niet uit van modelbenaderingen, maar van de werkelijke waarden. En dan kom je soms hele andere woningen tegen. BIG DATA ZORGT VOOR TOTAALPLAATJE Om tot de juiste beslissingen te komen zijn de data van veel verschillende partijen nodig. De Kansenkaart koppelt deze gegevens om tot een totaalplaatje te komen. ‘Wij hebben de mogelijkheid om onze gegevens te koppelen aan consumentendata van partijen als Motivaction. Zo krijg je een helder beeld van de technische uitgangspunten en het energieverbruik van woningen én van het consumentengedrag van de bewoners. Zodoende kun je veel gerichter tot een technische aanpak komen en tegelijkertijd een goede manier vinden om dat te communiceren. Want waar de ene bewoner gestimuleerd wordt door duurzaamheid, wordt de ander gestimuleerd door comfort, veiligheid of langer thuis kunnen blijven wonen.’ Het doel van de Kansenkaart is om de consument aan de ene kant – huurder of eigenaar Kwartiermakers in de Bouw zijn wegbereiders voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een onafhankelijk platform dat zijn kennis en ervaring inzet om kansrijke ontwikkelingen te concretiseren, procesinnovatie te stimuleren en partijen nader tot elkaar te brengen in slimme en renderende samenwerkingsvormen. Meer weten? Mail info@kwartiermakersindebouw. nl


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above