Page 24

Vastgoedsturing december 2016

CORPORATIEVASTGOED 24 Vastgoedsturing #1 In 2050 alle woningen energieneutraal, dat moet zeker kunnen. Misschien zelfs al eerder. - en de leveranciers van producten aan de andere kant bij elkaar te brengen. ‘Zo ver zijn we nu nog niet’, stelt Lippus. ‘We richten ons nu nog vooral op gemeenten en corporaties en alle professionele partijen daartussenin. Als we die eerste slag kunnen maken, kunnen we parallel daaraan zicht krijgen op vergelijkbare woningen van particulieren en handvatten ontwikkelen om met hen in contact te komen. We hopen over enige tijd particuliere woningeigenaren de kans te bieden om snel en makkelijk te kunnen zien wat de mogelijkheden van verduurzaming zijn.’ INNOVEREN Als we de doelstellingen in het klimaatakkoord willen bereiken zullen we volgens Lippus haast moeten maken. ‘Met de huidige snelheid in bouwprocessen is dat onmogelijk. In de bouw wordt nog te veel projectmatig gewerkt met bewezen oplossingen. De uitdaging is om daar vrijer mee om te gaan. We zullen met z’n allen meer moeten innoveren en nieuwe energiezuinige toepassingen moeten omarmen. We hebben echt vernieuwing in de procesaanpak van het renovatietraject nodig.’ Lippus ziet duidelijke kansen. ‘We zien de laatste tijd snelle ontwikkelingen met betere warmtepompen, PVT energie opwek, energiebuffering in accu’s of watervaten en nieuwe warmteafgifte waarbij ook stralingswarmte weer prominenter in beeld komt. Maar dat zijn slechts de middelen. Het is ook zaak dat aanbieders van deze middelen gegarandeerde, herhaalbare totaalconcepten ontwikkelen. En dat de vragende partijen prestaties in plaats van unieke oplossingen uitvragen. Kortgezegd: we moeten dom geld opstoken omzetten in slim investeren.’ ENERGIEPRESTATIEVERGOEDING Aan een gebrek aan ambitie bij overheid, corporaties en het bedrijfsleven zal het volgens Lippus niet liggen. ‘Bij gemeenten en corporaties leeft zeker de ambitie om dingen te veranderen en echt voor verduurzaming te gaan. Maar de snelheid waarmee ze dit doen en de manier waarop verschilt. Corporaties hebben vaak moeite om dit onderwerp goed in hun business te integreren omdat de markt toch al onder druk staat. Maar ook hier liggen meer kansen dan beperkingen.’ Een stimulerende en faciliterende overheid is volgens Lippus van groot belang. ‘De overheid heeft duidelijk de juiste ambitie en creëert ook de benodigde voorwaarden. Zo heeft minister Blok de Energieprestatievergoeding onlangs door de kamer gekregen. Ook gemeentes pakken hier steeds actiever hun rol, ook in samenwerking met corporaties. Een logisch gevolg van de nieuwe wetgeving. De Kansenkaart kan daar een belangrijke verbindende rol in spelen.’ Voor de bouw liggen er de komende jaren mooie kansen verwacht Lippus. ‘Dat vraagt wel om nieuw ondernemerschap. We moeten echt naar producten toe die zich onderscheiden en die beter presteren. Gelukkig zijn er genoeg ambitieuze ondernemers in de bouw om de doelstellingen te halen. In 2050 alle woningen energieneutraal, dat moet zeker kunnen. Misschien zelfs al eerder.’ Å ‘‘ ‘In de praktijk blijkt regelmatig dat woningen met een beter label een hogere energierekening hebben dan woningen met een slechter label’


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above