Page 30

Vastgoedsturing december 2016

INTERVIEW HENNES DE RIDDER produceert. Het blijft dus maatwerk want het is ondenkbaar dat wij op grote schaal identieke bouwwerken gaan maken. De verandering 30 Vastgoedsturing #1 waarvoor ik mij inzet, zal de diversiteit eerder vergroten dan verkleinen.’ Waarin zit de kern van de verandering? ‘Die zit in het ontwikkelen van “bouwdozen” waarmee niet alleen verschillende bouwwerken kunnen worden gemaakt, maar die ook kunnen worden aangepast, uitgebreid of verwijderd waarbij de ‘bouwstenen’ kunnen worden hergebruikt. In dit verband is het goed om je te realiseren dat de wereld in en rond bouwwerken sneller verandert dan de bouwwerken zelf. Aanpassing zal steeds meer regel dan uitzondering worden. Nog even voor de goede orde: het industriële proces is niet gericht op het bouwwerk als eindproduct maar op de verschillende “bouwstenen” en hun onderlinge relaties. De bouwstenen worden onder optimale omstandigheden geprefabriceerd en de onderlinge relaties worden zoveel mogelijk gestandaardiseerd op fysische, chemische, mechanische en geometrische eigenschappen. Dit maakt het mogelijk om ze probleemloos met elkaar te combineren en tot een verzameling van courante bouwstenen te komen die in vrijwel alle bouwwerken kunnen worden toegepast. Met deze kleinkorrelige bouwstenen kun je net zoals met LEGO alles maken. Het staat dus haaks op de huidige prefabricage waarbij in fabrieken grote componenten worden gemaakt die buiten weer aan elkaar worden geschuimd en gelast. Die prefabricage is uitsluitend gericht op het versnellen van het bouwproces, maar leidt niet tot betere, goedkopere en flexibeler bouwwerken.’ Hoe gaat de bouwwereld er uitzien? ‘Er zullen steeds meer specialistische bouwondernemingen ontstaan die industrieel gemaakte eindproducten voor verschillende soorten bouwwerken aanbieden, bouwwerken die allemaal uniek zijn maar grote structurele overeenkomsten hebben. Ik noem ze families van bouwwerken voor eindgebruikers zoals zorginstellingen, onderwijsinstellingen, corporaties en gemeenten. Dit zijn voorbeelden van eindgebruikers in de maatschappelijke sector die een extra verantwoordelijkheid hebben als het gaat om milieu en kosten. Het spreekt immers vanzelf dat een industriële aanpak tot een effectievere kennisopbouw en lagere kosten zal leiden.’ Aan welke termijn moeten we denken? ‘Het gaat om een fundamentele hervorming die grote gevolgen heeft voor de werkwijze in de bouw en voor de structuur en cultuur in de sector. Er zijn wel al verschillende initiatieven genomen maar ze zijn nog niet echt doorgebroken. Ze moeten ook nog in een samenhangend systeem worden gezet dat digitaal kan worden ondersteund. De huidige digitale ondersteuning is uiteraard nog gebaseerd op de huidige structuur en cultuur. Een goed voorbeeld daarvan is BIM (Bouw Informatie Modellering) dat zich eigenlijk alleen richt op informatie-uitwisseling tussen de vele partijen die nu nog op ad hoc basis bij de realisatie van een bouwproject worden betrokken.’ Waar verwacht je de doorbraak? ‘De bal ligt bij de aanbestedende partijen en dan met name bij de publieke en de semipublieke partijen. Zij zullen de competities moeten organiseren die leiden tot alles waar het de bouwsector nu aan ontbreekt: ketenintegratie, productontwikkeling, kennisopbouw, kwaliteitsborging en toegesneden regelgeving.’ Å Prof.dr.ir. Hennes de Ridder is emeritus hoogleraar integraal ontwerpen aan de faculteit der Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft en auteur van het boek LEGOlisering van de bouw. Het boek is uitgegeven door MauritsGroen.MGMC. www.mgmc.nl ‘‘ ‘Er zullen steeds meer specialistische bouwondernemingen ontstaan die industrieel gemaakte eindproducten aanbieden’


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above