Page 33

Vastgoedsturing december 2016

‘Ons motto ‘voor en door’ is bij deze trainingen de rode draad en we merken dat dat werkt. De deelnemers zijn enthousiast’, Roel Meulenbeld, directeur IVVD Na een succesvolle trainingsreeks dit voorjaar waren er dit najaar de tweede training ‘Integraal sturen op corporatie vastgoed’ en al weer de derde voor ´gemeentelijk vastgoed´. IVVD-directeur Roel Meulenbeld: ‘Volgend voorjaar organiseren we weer een reeks voor de vier pijlers gemeentelijk vastgoed, corporatievastgoed, onderwijsvastgoed en zorgvastgoed. Het doel van deze trainingen is om vastgoedmanagers op asset- en portefeuilleniveau te helpen bij een integrale portefeuillebenadering. Simpel gezegd willen we de deelnemers leren het verband te leggen tussen enerzijds langetermijndoelstellingen en toekomstvisie en anderzijds vastgoedsturing en effectieve uitvoering.’ IVVD werkt hierbij samen met professionals uit de genoemde vastgoedsegmenten. ‘Ons motto “voor en door” is bij deze trainingen de rode draad en we merken dat dat werkt. De deelnemers zijn enthousiast.’ ACTIVITEITEN 3-daagse training - Integraal sturen op vastgoed Basiscursus Vastgoedrekenen De eerste training ‘Basisbegrippen vastgoedrekenen’ van het IVVD begin november was een succes. ‘We hebben veel positieve feedback gekregen van de cursisten’, stelt IVVD-directeur Roel Meulenbeld. De cursus is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je basis- vastgoedberekeningen maakt en deze leert toe te passen en te begrijpen. ‘De achtergrond van de deelnemers is divers en bij veel deelnemers ontbreekt de basis van het vastgoedrekenen. In de markt wordt hier te weinig op ingesprongen.’ Er worden volgens Meulenbeld wel rekencursussen aangeboden, maar daarbij wordt de basis vaak overgeslagen waardoor cursisten snel afhaken en de draad kwijtraken. ‘Het is goed om te zien dat wij die aansluiting wél kunnen vinden. Tijdens onze training wordt gewerkt met concrete, herkenbare voorbeelden uit de praktijk waar mensen direct mee aan de slag kunnen.’ Vervolgcursus Vastgoedrekenen Een logisch vervolg op de basiscursus vastgoedrekenen is een cursus waarin dieper op de materie wordt ingegaan. Voor een robuuste onderbouwing van besluitvorming over vastgoed vormen goede vastgoedberekeningen tenslotte de basis. De deelnemer gaat de diepte in en gaat aan de slag met investeringsanalyse, bepaalt de risico’s met scenarioanalyse en leert het belang van waarde en waardeontwikkeling bij het rekenen. Ook komt aan bod wat Total Cost of Ownership uitmaakt voor de investeringen in duurzaamheid in een gebouw. De deelnemer is net als bij de basiscursus veel zelf aan de slag. Workshop van MJOP naar DMJOP Duurzaamheid grijpt in op vastgoedsturing. Traditioneel worden er in het vastgoed een meerjarenonderhoudplanning (MJOP) gemaakt voor elk gebouw in de portefeuille. Deze planning wordt nu steeds meer aangepast op de eisen en investeringen in duurzaamheid. Door aanpassing naar een duurzame meerjarenonderhoudplanning (DMJOP) wordt duurzaamheid geïntegreerd in vastgoedsturing en kan op de juiste momenten in de planning in duurzaamheid geïnvesteerd worden. Gemiddelde waardering voor IVVD Bij elke activiteit vragen wij de deelnemers ons evaluatieformulier in te vullen. Sinds de oprichting van IVVD in 2012 kregen wij een gemiddelde waardering voor al onze activiteiten van 4 op een schaal van 1 tot 5. Ongeveer tweederde van de deelnemers vulde het evaluatieformulier in. IVVD-directeur Roel Meulenbeld: ‘Wij zijn trots op deze goede waardering en het inspireert ons om op de ingeslagen weg door te gaan.’ december 2016 33


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above