Page 36

Vastgoedsturing december 2016

Herverkaveling helpt bij verbetering Helmonds bedrijventerrein Het bedrijventerrein Induma West in Helmond is ruim 50 jaar oud en erg toe aan een opknap beurt. Ondernemers, de gemeente Helmond, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de Stichting Bedrijventerreinen Helmond slaan de handen ineen om op experimentele wijze het gebied weer economische toekomstwaarde te geven. Ook stedelijke herverkaveling wordt ingezet om het gebied te verbeteren. Ondernemers hebben daardoor een gemeenschappelijk belang richting overheid. Maar bedrijven onderling hebben ook hun eigen belangen.” Voor het stedelijke herverkavelingstraject is het Kadaster ingeschakeld. Dat is weliswaar ook een overheidspartij, maar het heeft geen directe belangen in het gebied. www.kadaster.nl/stedelijkeherverkaveling Initiatief ondernemers Het gaat om een gebied van 8 hectare waarin ruim 30 ondernemers actief zijn. Samen werken betekent ook samen investeren. Om een ‘win-win’-situatie te creëren, zoeken de samenwerkende partijen naar creatieve oplossingen. “Vraaggericht ontwikkelen noemen we dat”, aldus wethouder Jos van Bree. “In Helmond investeren wij al jaren in organiserend vermogen. Dat betaalt zich terug op de Induma-terreinen, waar ondernemers en vastgoedeigenaren samen met de overheid aan de slag zijn om hun gebied weer toekomstbestendig te maken.” Proeftuin nieuwe methodes Onderdeel van de Helmondse aanpak is het ruimte geven voor nieuwe methodes. Wethouder Van Bree: “Elk idee dat kan bijdragen aan verbetering, is een goed idee. Als een methode kansrijk lijkt, gaan de partijen het experiment aan. En zo kwamen we op stedelijke herverkaveling als hulpmiddel om een grote kwaliteitsverbetering in het gebied voor elkaar te krijgen. Vertrouwen wekken De wens om het bedrijventerrein te verbeteren leefde zowel bij de ondernemers als bij de gemeente. De Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) bemiddelde voor een gezamenlijke aanpak. Frits Rutten, parkmanager SBH: “De overheid maakt dingen mogelijk, maar stelt ook beperkende regels vast en handhaaft deze. “Als een methode kansrijk lijkt, gaan de partijen het experiment aan. En zo kwamen we op stedelijke herverkaveling” Jos van Bree, wethouder gemeente Helmond Ruilideeën In een zogeheten wenszitting konden eigenaren reageren op elkaars wensen voor de locaties van hun bedrijfspanden. Een aantal ruilideeën dat ontstond, wordt nu verder uitgewerkt. Rutten: “Als je voor bedrijfsuitbreiding per se het pand van je buurman wilt hebben, kan die daarvoor de hoofdprijs vragen. Door een ruilplan te maken, kunnen we bereiken dat de panden voor een eerlijke prijs van de ene naar de andere eigenaar gaan. Het Kadaster speelt een belangrijke rol in het voorkomen van overvragen en onderbieden.”


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above