Page 4

Vastgoedsturing december 2016

INTERVIEW CASPAR BOENDERMAKER Groen geld voor duurzame gemeenten BNG speelt een belangrijke rol bij het financieren van maatschappelijk vastgoed. We zijn benieuwd naar de focus op duurzaamheid en leggen ons oor te luisteren bij Caspar Boendermaker. Als specialist business development op het gebied van duurzaamheid spreekt Caspar regelmatig op IVVDbijeenkomsten. Hij legt de nadruk op kennisborging en samenwerking. BNG speelt een belangrijke rol bij het financieren 4 Vastgoedsturing #1 van al het maatschappelijk vastgoed. Veruit de twee grootste klantgroepen zijn gemeenten en woningcorporaties. Daarna volgen zorg en onderwijs. Andere grote klanten zijn bijvoorbeeld academische ziekenhuizen en universiteiten. Hoe werkt de BNG Bank? ‘De BNG Bank leent op de internationale kapitaalmarkt van zowel Nederlandse als buitenlandse institutionele beleggers. Wij worden gezien als een solide partij en kunnen geld aantrekken (en weer uitlenen) tegen iets hogere rentepercentages dan de Nederlandse Staat. Door de Europese Centrale Bank worden we gezien als een commerciële bank. Dit betekent onder meer dat we dezelfde stresstests moeten ondergaan als alle andere commerciële banken in Europa en die hebben we glansrijk doorstaan. Binnen Europa wordt er wat de kapitaaleisen betreft geen onderscheid gemaakt tussen banken. Het maakt dus niet uit dat wij vooral actief zijn in aan de overheid gerelateerde sectoren. De afgelopen jaren is ons kapitaal versterkt door minder dividend aan onze aandeelhouders uit te keren en “hybride kapitaal” aan te trekken.’ Wie zijn eigenaar van de BNG Bank? ‘Het Rijk bezit de helft van de aandelen en de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Bijna alle gemeenten zijn aandeelhouder. De aandelenverhouding is historisch bepaald bij de oprichting van de bank. Dankzij de dividenden die in de loop der tijd zijn uitgekeerd, is BNG voor de aandeelhouders een heel goede investering gebleken.’ Wat betekent duurzaamheid voor de BNG Bank? ‘Wij hebben duurzaamheid gedefinieerd als een mix van sociaal-culturele, ecologische en economische factoren. Daarbij is het energieakkoord een centraal uitgangspunt. Telos, een universitair kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling, meet voor ons jaarlijks hoe gemeenten en woningcorporaties scoren op verschillende indicatoren die tezamen een duurzaamheidsscore opleveren: de Nationale monitor duurzame gemeenten.’ Wat is het voordeel voor gemeenten om duurzaam te zijn? ‘De BNG Bank geeft Social Responsible Impact Bonds uit, een soort ‘groene’ obligaties. Wij lenen dat geld uit aan de meest duurzame gemeenten uit de Telos-ranking. Helaas kunnen we ze nog geen financieel voordeel bieden, omdat beleggers deze “groene” obligaties wel graag kopen maar daarvoor nog hetzelfde rendement wensen als op andere obligaties. Hopelijk ontwikkelt Caspar Boendermaker: ‘Bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed kan “Huren als eigenaar” ook interessant zijn.’ Foto Maarten Corbijn Å


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above