Page 11

Vastgoedsturing maart 2017

maart 2017 11 parkeergarage en de sportluifel. ‘In 2012 zijn we betrokken geraakt bij dit project middels een aanbesteding. Daarna heeft het zich van een kleine vraag ontwikkeld tot een steeds grotere vraag. Samen met de gemeente en het stedenbouwkundig bureau BGSV hebben we het oorspronkelijke plan doorontwikkeld tot het multifunctionele sportpark dat het nu is geworden. Daarbij zijn we echt uitgegaan van multifunctioneel ruimtegebruik en duurzame bouwtechnieken, want het moest een duurzaam sportpark worden waar de hele omgeving gebruik van kan maken.’ Om de breedte van de voetbalvelden op de tunnel te kunnen realiseren, werd besloten ‘luifels’ naast de tunnel te plaatsen. De extra ruimte die deze luifels bieden, wordt benut voor parkeerplaatsen en indoor atletiekmogelijkheden. Hier komt dus nogmaals het dubbele ruimtegebruik om de hoek kijken. ‘Alles aan dit project is integraal’, stelt Kamp. ‘Overal hebben we dubbele functies aan gegeven. Er is daarbij echt heel goed samengewerkt door de verschillende betrokken partijen, waardoor we het project in een recordtijd van 250 dagen hebben gerealiseerd, inclusief het gebouw.’ Annemarie Nix spreekt van een unieke samenwerkingsconstructie van Rijkswaterstaat, de aannemerscombinatie A4all die de weg en landtunnel aanlegde, de gemeente, Van Kessel, MoederscheimMoonen Architects en BGSV bureau voor stedenbouw en landschap. Daarnaast waren ook de sportverenigingen en omwonenden nauw betrokken bij dit project. ‘We hebben steeds met alle partijen aan tafel gezeten. Elke week was er overleg met alle partijen. Daardoor is het project soepel verlopen en hebben we het in een zeer korte tijdsspanne gerealiseerd.’ Grootste canvas van Europa Voor architect de Koning lag er een flinke uitdaging om windreductie te realiseren op het park dat zeven meter boven het maaiveld ligt. ‘Hoe ga je op een dergelijk park met de wind om en hoe zorg je dat de velden zijn afgebakend? Dat waren de eerste vragen waarmee wij aan de slag zijn gegaan. Samen met DeDots hebben we een oplossing bedacht die én functioneel én mooi is. We hebben een hekwerk gerealiseerd met 1,6 miljoen plastic pixels in elf verschillende kleuren die samen afbeeldingen vormen. De pixels gaan veel verder dan een praktische oplossing, zij voorzien de omgeving van een nieuwe identiteit, waarbij elke vierkante meter in het 1,2 kilometer lange scherm uniek is uitgevoerd. Er is zo een functioneel kunstwerk ontstaan met een spannende combinatie van transparantie, luchtdoorlatendheid en verbeeldingskracht, dat alles samenbrengt waar het project om draait: natuur, sport, verbinding en energie. Met de ballenvangers hebben we het grootste canvas van Europa gerealiseerd.’ Voordat het hekwerk geplaatst werd, is onderzoek gedaan naar de effecten van de Jim de Koning: ‘We hebben met de ballenvangers het grootste canvas van Europa gerealiseerd’ © MoederscheimMoonen


Vastgoedsturing maart 2017
To see the actual publication please follow the link above