Page 16

Vastgoedsturing maart 2017

ZORGVASTGOED 16 Vastgoedsturing #2 ROUTEBOEK TOEKOMSTBESTENDIGE HUISVESTING Strategisch huisvestingsplan moeten huurcontracten worden opgezegd en welk eigen vastgoed wordt er aangehouden? Het opstellen van een strategisch huisvestingsplan dwingt de zorginstelling om niet alleen te kijken naar het vastgoed vanuit economisch en beheersmatig perspectief, maar ook om nadrukkelijk te kijken naar de aansluiting met de cliënt. Dennis Coenraad van ICSadviseurs heeft ervaring met het opstellen van strategische huisvestingsplannen voor zowel grote als kleine zorgorganisaties. Van een grote zorginstelling als Middin met zo’n 140 zorglocaties voor 4.400 cliënten tot een kleine ouderenzorginstelling in Lingewaal met circa 80 zorgplaatsen. De problematiek is in beide gevallen hetzelfde, namelijk de veranderingen die zijn ontstaan door het scheiden van wonen en zorg. Vroeger werden alle kosten van huisvesting één op één vergoed. Nu is er een huisvestingsvergoeding per cliënt. In geval van leegstand is er dan geen vergoeding voor de huisvesting. Met als gevolg dat de totale huisvestingskosten ernstig kunnen oplopen. Dat is voor een kleine zorginstelling niet anders dan voor een grote. In beide gevallen was dan ook een strategisch huisvestingsplan nodig als antwoord op de veranderingen. Analyse Het startpunt voor een strategisch huisvestingsplan is de analyse van de vraagontwikkeling op basis van demografische ontwikkeling. Volgens Dennis Coenraad leverde dat bij Å Het strategisch huisvestingsplan is een routeboek voor organisaties als zorg- en onderwijsinstellingen, maar ook voor gemeenten om een toekomstbestendige huisvestingsportefeuille te realiseren. Zo’n plan geeft antwoorden op de vraag hoe trends in huisvesting, veranderingen in regelgeving of omgevingsfactoren zich vertalen in het vastgoed wat nodig is. Door veranderingen in het overheidsbeleid, het scheiden van wonen en zorg, is het strategisch huisvestingsplan bijzonder actueel in de zorg. Mensen met een lichte zorgvraag blijven steeds meer thuis wonen, waardoor er uiteindelijk minder vastgoed bij zorginstellingen nodig is. Het strategisch huisvestingsplan is een soort routeboek hoe de vastgoedportefeuille zich van de huidige situatie ontwikkelt naar een gewenste situatie over een aantal jaren. In het plan wordt een match gemaakt tussen de verwachte vraag naar zorg en de benodigde huisvesting. Bij het laatste speelt dan ook de vraag of het benodigde vastgoed in eigendom moet worden aangehouden of dat het beter is om het te huren. Het strategisch huisvestingsplan geeft antwoord op de vraag welk vastgoed aansluit op de strategie en welk vastgoed niet. Kan het vastgoed dat niet aansluit worden aangepast, © Shutterstock.com


Vastgoedsturing maart 2017
To see the actual publication please follow the link above