Page 18

Vastgoedsturing maart 2017

CORPORATIEVASTGOED 18 Vastgoedsturing #2 Duurzaam vastgoedbeheer met The Natural Step Hoe kun je als woningcorporatie je vastgoed verduurzamen? Een belangrijke en actuele vraag waar de Eindhovense woningcorporatie Woonbedrijf een passend antwoord op heeft gevonden. Ze implementeerde The Natural Step, een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodiek om duurzaamheid vorm te geven. Rob Bogaarts: ‘Biodiversiteit in een stad of wijk is belangrijk, anders bouw je niet voor de toekomst.’ ‘Duurzaamheid is veel meer dan energie besparen.’ Aan het woord is Rob Bogaarts, districtsmanager bij Woonbedrijf. Duurzaamheid valt onder zijn verantwoordelijkheid en vijf jaar geleden introduceerde hij The Natural Step bij Woonbedrijf. ‘In mijn ogen deden we vijf jaar geleden te weinig op het gebied van duurzaamheid. Het speelde wel, maar het was nog weinig concreet.’ Een presentatie van Karl-Hendrik Robèrt, de grondlegger van The Natural Step, maakte Bogaarts enthousiast. Na introductie van de methodiek was er eerst wat scepsis, maar vanaf het moment dat de directie zich achter de plannen schaarde, verspreidde het duurzaamheidsstreven zich als een olievlek binnen de organisatie. ‘Het gedachtegoed van The Natural Step is de smeerolie tussen de verschillende thema’s rondom duurzaamheid. Het zorgt als het ware voor één taal die voor iedereen hetzelfde is, voor één mindset als het gaat om duurzaamheid binnen de organisatie.’ Met 33.000 woningen is Woonbedrijf de grootste woningcorporatie van Eindhoven. In die hoedanigheid hebben ze een belangrijke rol als het gaat om het verduurzamen van de stedelijke omgeving. ‘Wij nemen als vastgoedeigenaar de verantwoordelijkheid om te verduurzamen en nemen daarbij zelf het voortouw. We zorgen voor duurzame woningen met schone materialen en goede energielabels.’ The Natural Step De methodiek The Natural Step gaat uit van vier duurzaamheidsprincipes: de bodem niet uitputten, geen gebruik maken van schadelijke chemische producten, de natuur niet aantasten en aandacht voor mensen hebben. ‘Als je het consequent toepast bij alles wat je doet, dan ben je per definitie duurzaam bezig. We hebben binnen Woonbedrijf onze focus in eerste instantie gelegd op het vastgoed, want daar is het meeste te winnen. En dan met name in de bestaande bouw, al kijken we ook bij nieuwbouw uiteraard naar duurzaamheid.’ In 2012 heeft Woonbedrijf negen strategische Å BOUWEN VOOR DE TOEKOMST ‘We zorgen voor duurzame woningen met schone materialen en goede energielabels’


Vastgoedsturing maart 2017
To see the actual publication please follow the link above