Page 20

Vastgoedsturing maart 2017

DUURZAAM BOUWEN HOUTPRODUCTIE VRAAGT WEINIG ENERGIE CO2-neutraal bouwen Klimaatverandering is een serieuze uitdaging. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat met name de uitstoot van CO2 een mondiale bedreiging vormt voor het leefmilieu en de volksgezondheid. Overheden, ontwikkelaars, architecten en bouwers zouden zich nog meer bewust moeten zijn van de invloed van bouwmaterialen op klimaatverandering. Å gebouwen vertegenwoordigt maar liefst 22% Naast de toepassing van hout als constructiemateriaal heeft de gymzaal van de A.J. Schreuderschool een volledig houten interieur gekregen. Gemiddeld 40% van het energieverbruik in de Europese gemeenschap vindt plaats binnen de bouwsector. Een groot deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de energie inhoud van bouwmaterialen. Energie-efficiency, isolatie en materiaalkeuze zijn bij het ontwerpen van gebouwen dan ook belangrijke actoren bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo is de productie van cement en staal verantwoordelijk voor maar liefst 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Hout daarentegen is CO2-neutraal. Door bouwmaterialen met een grote fossiele energie-inhoud te vermijden en te vervangen door hout, kan een serieuze bijdrage worden geleverd aan de noodzakelijke reductie van de CO2-uitstoot. Er zijn in principe twee methoden om de CO2-uitstoot te beperken. De eerste is het verminderen van de uitstoot; de tweede het uit de lucht halen, opslaan en vasthouden van CO2. Hout heeft de unieke eigenschap beide te doen. De energie-inhoud van © Luuk Kramer van het totale energiegebruik over de gehele levensduur. Naast het optimaliseren van de energie-efficiency van het gebouw is een verantwoorde materiaalkeuze derhalve essentieel. Er is geen ander bouwmateriaal dat voor de productie ervan zo weinig energie vergt als hout. Een boom heeft de eigenschap om CO2 uit de lucht op te vangen en met behulp van zonne-energie en water om te zetten in hout. Daardoor is de winning en de productie van hout uitermate energie-efficiënt en kan het in veel gevallen bouwmaterialen als beton, ijzer, staal, aluminium, en kunststof vervangen die voor hun productie juist veel energie vragen. Duurzaam beheerde bossen In Nederland maken we voor 80% gebruik van betonbouw. Door betonbouw op grotere schaal te vervangen door houtskeletbouw kan op het vlak van klimaatverandering grote winst worden geboekt. Het Energie Centrum Nederland stelt dat door toepassing van houtskeletbouw een aanzienlijke CO2-reductie kan worden behaald en tegelijkertijd een procesemissie van broeikasgassen bij de cementproductie kan worden vermeden. Verder wordt gesteld dat de houtskeletbouw voordeliger is dan traditionele bouwmethoden omdat het lichter van gewicht is en daarmee minder transportenergie vraagt. Het biedt ook meer ontwerpvrijheid en een hoger potentieel


Vastgoedsturing maart 2017
To see the actual publication please follow the link above