Page 26

Vastgoedsturing maart 2017

ENERGIE + VASTGOED 26 Vastgoedsturing #2 DUURZAME BATTERIJEN ONMISBARE SCHAKEL Transformatie van de energie-infrastructuur Het op grote schaal opslaan van stroom in batterijen zal al vóór 2030 net zo wijdverbreid zijn als zonnepanelen op daken nu. Daarmee staan we volgens sommigen aan de vooravond van een complete transformatie van de gehele energie-infrastructuur van de wereld. In diverse projecten over de hele wereld wordt momenteel gewerkt aan opslag van stroom in batterijen. Zo wil Nuon de Magnumcentrale in de Eemshaven, waar nu op gas gestookt wordt, in de toekomst CO2-vrij maken door het gebruik van vloeibare ammoniak. Met de productie wil Nuon van de centrale een zogenoemd ‘superbatterij’ maken. Overtollige stroom van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen wordt op piekmomenten opgeslagen als vloeibare ammoniak. Op momenten dat er te weinig stroom is, wordt de vloeibare ammoniak gebruikt als brandstof voor de gascentrale. ‘Wat zo mooi is aan dit concept, is dat het op alle plekken in de wereld mogelijk moet zijn om duurzame energie om te zetten in ammoniak. Hiermee recycle je de energie uit wind of zon, je maakt van de gascentrale bovendien een superbatterij’, stelt Alexander van Ofwegen, directeur Nuon Warmte. De ‘virtuele energiecentrale’ Ook op kleinere schaal gaan batterijen in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen in de energievoorziening. Zo kunnen thuisbatterijen zorgen voor een goede balans van het (inter)nationale stroomnet. Deze batterijen zorgen voor een aanzienlijke reservecapaciteit om onverwachte pieken en dalen in het net op te kunnen vangen. Eneco biedt daarom de nieuwe dienst CrowdNett aan klanten aan. Dirk-Jan Middelkoop, innovatiemanager bij Eneco: ‘Wij investeren veel in duurzame energie en werken tegelijkertijd aan slimme oplossingen voor dagen dat het niet waait of als het onverwacht zonnig is. Een thuisbatterij draagt bij aan die oplossing, maar door deze ook voor netbalancering in te zetten ontstaan er meer voordelen. Netbeheerders kunnen de back-up van een fysieke centrale vervangen door die van een “virtuele energiecentrale”. En eigenaren van een thuisbatterij verdienen bovendien geld terwijl ze ook een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van onze energievoorziening. Daarmee ontstaat de beste en meest duurzame businesscase voor thuisbatterijen ter wereld.’ Eneco gaat het netwerk in de komende maanden opbouwen met Tesla’s thuisbatterij Powerwall, met als doel om een netwerk van in eerste instantie 400 batterijen te kwalificeren als reservecapaciteit bij TenneT. Jouw energiemoment 2.0 Op wijkniveau schieten de proefprojecten met energieopslag in batterijen als paddenstoelen uit de grond. Naast het project ‘We Drive Solar’, waarbij energie wordt opgeslagen in batterijen van elektrische deelauto’s in de Utrechtse wijk Lombok, werken netbeheerder Enexis en kennisinstituut TNO momenteel aan een pilot in twee Bredase wijken. Binnen de pilot ‘Jouw Energiemoment 2.0’ krijgen enkele inwoners van de wijk Meulenspie en de studentencampus Easystreet thuisbatterijen geïnstalleerd. Elk kwartier stellen de systemen van TNO en Enexis de actuele stroomprijs in de wijk vast en daarmee kunnen huishoudens gaan handelen. ‘We hebben geen nieuwe technologie ontwikkeld, maar een methode bedacht om huishoudens aan elkaar elektriciteit te laten leveren en deze te verrekenen’, zegt TNO’er Arjan van Diemen. ‘Jouw surplus aan elektriciteit gaat naar een of meer batterijen in de wijk, ‘Een nadeel van batterijen, de relatieve korte levensduur, is binnenkort verleden tijd’ Å


Vastgoedsturing maart 2017
To see the actual publication please follow the link above