Page 4

Vastgoedsturing maart 2017

INTERVIEW RENÉ SCHERPENISSE Voor achterblijvende buurten en wijken is actieve benadering nodig De middenklasse vertrekt uit een aantal wijken en buurten, waardoor deze eenzijdig van opbouw worden met alle mogelijke sociale gevolgen van dien. Oplossingen kunnen gevonden worden in woonruimteverdeling, aanbodsturing, een goed functionerend netwerk van partners en in persoonlijke aandacht voor de bewoners. Wat is de grootste problematiek voor woningcorporaties? ‘Dat is de tweedeling van de samenleving. Wij zien dat terug in ons woningbezit. De middenklasse met een inkomen vertrekt uit onze wijken naar een koophuis, geholpen door de lage hypotheekrente. Het gevolg is dat er te veel mensen zonder of met weinig kansen achterblijven in die wijken. Daar zitten ook mensen bij met een rugzakje. Zo ontstaan eenzijdige buurten en wijken, wat ook weer invloed heeft op bijvoorbeeld scholen. Dan wordt het wel erg moeilijk om van een dubbeltje een kwartje te worden.Het grote schrikbeeld is de Molenbeeks van deze wereld of de Parijse banlieues. Waar alleen maar arme mensen in grote hoeveelheden bij elkaar wonen. Waar een soort parallelle samenlevingen ontstaan die niet meer aangesloten 4 Vastgoedsturing #2 zijn op de samenleving als geheel en waar zoiets als radicalisering een kans krijgt. Dat moet in Nederland niet gebeuren.’ Hoe kun je buurten en wijken daarvoor behoeden? ‘Je moet heel goed kijken wat de mechanismes zijn die daaraan meehelpen. Dat zijn heel verschillende zaken. Woonruimteverdeling is er zo een. Hoe verdelen wij nou vrijkomende woonruimte? Het zelf kiezen van mensen heeft niet in alle gevallen de beste resultaten opgeleverd. De optelsom van individuele keuzes hoeft niet te betekenen dat het dan met de buurt beter gaat. Wij ervaren dat er in bepaalde gevallen op een aantal plekken een concentratie van sociale problematiek ontstaat. In de woonruimteverdeling zou je eigenlijk meer willen sturen op een goede mix. De keuzevrijheid is te ver doorgeschoten.’ Aanbodsturing is ook een interessante. Woningcorporaties kunnen zich naast de sociale huursector ook op het middensegment richten, daar waar beleggers dat laten liggen. Je zit dan in de niet-DAEB-sfeer. Daar gaat overigens niet onze voorkeur naar uit en het is ook eigenlijk onze taak niet. Maar als het voor menging in de buurt of wijk beter is en de markt pakt het niet op, dan moeten wij dat wel overwegen. Wij kunnen ook nadenken om meer van onze woningen te verkopen, maar dan met een terugkoopoptie. Mensen die een huis willen kopen, kunnen dan in de wijk blijven of komen wonen en wij kunnen via de terugkoopoptie de ontwikkeling van de buurt blijven begeleiden.’ Nog een andere. Het netwerk van partners dat in de wijk werkt, dat moet zich veel meer RENÉ SCHERPENISSE: ‘Woningcorporaties kunnen zich ook op het middensegment richten, daar waar beleggers dat laten liggen.’ Foto Maarten Corbijn Å


Vastgoedsturing maart 2017
To see the actual publication please follow the link above