Magic Mix

| Door IVVD

Wim Fieggen, directeur IVVD – Gedurende het afgelopen jaar heb ik op verschillende plaatsen in Nederland kennisgemaakt met het begrip Magic Mix: een magische mix van bewoners en gebruikers van een gebouw of een gebouwcomplex dat zorgt voor samen leven, voor leven in de brouwerij. Wat ben ik zoal tegengekomen?

Gedurende het afgelopen jaar heb ik op verschillende plaatsen in Nederland kennisgemaakt met het begrip Magic Mix: een magische mix van bewoners en gebruikers van een gebouw of een gebouwcomplex dat zorgt voor samen leven, voor leven in de brouwerij. Wat ben ik zoal tegengekomen?

Wim Fieggen is directeur IVVD met een professionele achtergrond van vele jaren in vastgoed- sturing en duurzaamheid bij vastgoedfondsen.
Wim Fieggen
is directeur IVVD met een professionele achtergrond van vele jaren in vastgoed- sturing en duurzaamheid bij vastgoedfondsen.

In Uden is een unieke samenwerking ontstaan tussen onderwijs, kinderopvang, sport, welzijn, zorg en wonen. De plek heet Muzerijk en wordt een multifunctionele accommodatie genoemd, een MFA. Bewoners en gebruikers kunnen er ontmoeten, ontwikkelen, bewegen en wonen. Het is een levendig centrum. Een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten, van en met elkaar leren en samen activiteiten ontplooien. In MuzeRijk wordt de samenleving naar binnen gehaald. Waar ouderen gaan voorlezen bij kinderen en waar jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt zich nuttig maken. Waar een buitenruimte is met een speelplaats en beweegtoestellen voor ouderen. Een goed voorbeeld van een Magic Mix.

Op verschillende plaatsen in Nederland worden er voor studenten, starters en status- houders woonruimten aangeboden binnen een gebouwcomplex. Veelal zijn het tijdelijke woonruimten voor een periode tussen de 10 en 20 jaar. Er zijn gemeenschappelijke ruimten die ontmoeting en contact stimuleren tussen de groepen. In Delft wordt om de integratie van de statushouder op gang te helpen een statushouder aan een student of starter gekoppeld via een buddysysteem. De Nederlandse jongeren begeleiden en helpen met taal, huiswerk, de zoektocht naar werk en andere mogelijke zaken.

Woningcorporatie Wonen Limburg heeft onderzoek gedaan naar de toekomstige woonwens van Limburgers, omdat in de ogen van Wonen Limburg de woonbehoefte van vandaag niet dezelfde hoeft te zijn als die van morgen. Wellicht wil men zorgbehoevende ouderen dicht in de buurt hebben of met gelijkgestemden een andere invulling geven aan wonen door ruimten samen te delen. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat Wonen Limburg met zo’n 1000 mensen in gesprek gaat. Of het toeval is of niet: mijn schoondochter vroeg ons vorig jaar of wij ervoor voelden om met hun samen te gaan wonen, elk met een geheel eigen woonruimte maar met gezamenlijke zorg voor de buitenruimte. Het is een woonboerderij geworden. Magic Mix of gewoon samen leven?

Zorginstelling IJsselheem in Overijssel wil de komende jaren uitgroeien tot het kloppend hart in de buurt. Een plek waar ouderen terecht kunnen voor zorg, welzijn en wonen. Voor een betekenisvol leven, waar iedere dag de moeite waard is. Met tijd en aandacht voor echte ontmoetingen.
IJsselheem haalt de buurt binnen op haar zorglocaties, enerzijds door ‘gewone’ verhuur van woningen aan ouderen, maar ook bijvoorbeeld aan statushouders of andere groepen. Anderzijds door ruimte te geven aan ontmoetingsplaatsen als een buurthuis, een brasserie en een binnentuin. Ook biedt IJsselheem ruimte aan andere zorginstellingen die een ander type patiënt verzorgen, zodat een mix ontstaat die goed opgaat in het weefsel van de buurt.
Geen grote zorgcomplexen, maar een plek om te ontspannen, om thuis te komen.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van ontwikkelingen die ik het afgelopen jaar ben tegengekomen. Er gebeurt zoveel meer in Nederland. Noemen wij het Magix Mix of gewoon de nieuwe trend, weer samen met elkaar leven?