Marktpartijen en woningcorporaties investeren in Rotterdam-Zuid

| Door IVVD

carnisse-rotterdam-woonbron-400x250Vijf grote marktpartijen gaan ook een bijdrage leveren aan de grondige aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid. De partijen doen dit op verzoek van het ministerie van BZK en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De vijf marktpartijen Amvest, Syntrus Achmea, Heijmans, Dura Vermeer, Era Contour hebben hiertoe vandaag een coalitieovereenkomst ondertekend met de corporaties Woonbron, Woonstad Rotterdam, Vestia en Havensteder en de gemeente Rotterdam. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die op werkbezoek was in Rotterdam Zuid.

In de overeenkomst spreken de partijen af om gezamenlijk tweeduizend particuliere woningen grondig aan te pakken. Dit kan door middel van renovatie, samenvoegingen en sloop/nieuwbouw. De tweeduizend particuliere woningen maken deel uit van de enorme woonopgave in Rotterdam Zuid. De ambitie van het NPRZ is om in twintig jaar tijd 23.000 particuliere woningen te verbeteren: 13.000 door woningverbetering door de eigenaren zelf en 10.000 door de eerder genoemde grondige aanpak. Deze aanpak behelst het realiseren van nieuwe en gemengde woonmilieus door de woningen te verbouwen, samen te voegen of te herontwikkelen via sloop-nieuwbouw.

Naast de aanpak van de particuliere voorraad wordt door de corporaties overigens ook flink geïnvesteerd in het eigen woningbestand. De corporaties hebben eerder aangegeven in twintig jaar tijd 12.000 sociale huurwoningen op Zuid aan te pakken.

Verkenning
De vijf marktpartijen hebben eerder een verkenning gemaakt van de particuliere woningvoorraad op Zuid. De uitkomst hiervan gaf hen genoeg aanleiding om aan de slag te gaan. Ze gaan nu een business case opzetten in de wijk Carnisse. Deze pilot moet duidelijk maken op welke manier de investeringen van de grote marktpartijen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De aanpak van de particuliere woningvoorraad is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In het NPRZ werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.