Meer circulaire innovaties door groeiende aandacht

| Door IVVD

De aandacht voor circulaire economie groeit binnen het aanbod van RVO. Dat geldt voor zowel de innovaties als het gebruik van ontwikkelde technieken. Dit blijkt uit het rapport Monitoring Transitie naar een Circulaire Economie van RVO.

In dit rapport is gekeken naar de instrumenten van RVO. Ook laat het rapport zien hoe het aandeel van circulaire economie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Circulair groeit met 40%
De fiscale regeling MIA/VAMIL is een instrument dat de marktintroductie stimuleert. Op het thema circulaire economie is MIA/VAMIL gemiddeld 40% per jaar gegroeid over de periode 2015 – 2018. De geregistreerde investering bedraagt in 2018 ongeveer € 300 miljoen per jaar.

De jaarlijkse aanpassingen in de MIA/VAMIL-milieulijst zijn steeds meer circulair gericht. En dat is positief voor de transitie naar een circulaire economie. Voor innovatie geldt dat de Rijksoverheid in 2018 ongeveer € 79,3 miljoen aan circulaire economie uitgaf: € 35,6 miljoen fiscaal en € 43,7 miljoen als subsidie.

Binnen de WBSO-regeling gaven bedrijfsleven en overheid samen ongeveer € 230 miljoen per jaar uit aan circulaire innovaties. Ook de EU levert een belangrijke bijdrage aan de financiering via Horizon 2020, LIFE en Regiofondsen ter grootte van € 63 miljoen.

Samenwerking diverse partijen
Het rapport kwam tot stand in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijkswaterstaat en TNO onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Download:
RVO Eindrapport monitoring circulaire economie – februari 2020