Meer duurzame energie opwekken en energie besparen

| Door IVVD

Gemeente Hellendoorn gaat dit jaar het gemeentelijk vastgoed verder verduurzamen. Door te investeren in duurzame energieopwekking op gemeentelijke gebouwen en in slimme toepassingen om energie te besparen, zet de gemeente een nieuwe stap in het behalen van de klimaatdoelstellingen die opgenomen zijn in de Duurzame Energievisie Hellendoorn. In 2020 wil de gemeente 20 procent CO2-reductie realiseren ten opzichte van 2008.

Diverse gemeentelijke gebouwen, waaronder de gemeentewerf, sporthal Kruidenwijk, Het Ravijn en het Huis voor Cultuur en Bestuur, worden nog dit jaar voorzien van zonnepanelen. Die leveren samen 387.000 kWh per jaar aan energie op, het energieverbruik van zo’n 110 huishoudens. Ook worden in 9 gebouwen zonneboilers geïnstalleerd. Daarnaast worden vier gemeentelijke sporthallen uitgerust met slimme domotica, die de verlichting en de verwarming bedienen, waardoor energie bespaard kan worden. In zwem-, sport- en zorgcomplex Het Ravijn worden de pompen die het zwemwater reinigen uitgerust met slimme regelaars, waardoor opnieuw een forse energiebesparing gerealiseerd kan worden. In het Huis voor Cultuur en Bestuur wordt ook de vloerverwarming aangesloten op warmtepompen, waardoor gas bespaard kan worden.

Investeringen
Met alle genoemde duurzaamheidsmaatregelen wordt naast de duurzame energieopwekking van 387.000 kWh per jaar naar verwachting ook 85.000 kubieke meter gas per jaar bespaard. De gemeente investeert nu 557.000 euro uit het speciaal hiervoor opgerichte revolverend fonds. Deze investeringen worden binnen tien jaar terugverdiend. De besparing op de energielasten komen ten gunste van het revolverend fonds. Hierdoor kan de gemeente ook in de toekomst duurzaamheidsprojecten blijven realiseren.

Circulair
Bovendien stelt het college voor aan de gemeenteraad om te investeren in het vervangen van de houtversnipperaar voor het snoeihout, zodat uniforme houtsnippers ontstaan. Deze houtsnippers kunnen dan onder andere gebruikt worden om de warmte-installatie van Het Ravijn te voorzien van brandstof. Door verbranding van de houtsnippers, blijft het zwemwater en het gebouw op temperatuur. Hierdoor ontstaat een circulaire keten, waarbij snoeihout uit de eigen gemeente dient als brandstof voor de verwarming van het zwembad.
Deze aanpassing van de houtversnipperaar levert geen energiebesparing op, omdat er nu ook al op houtsnippers wordt gestookt, maar levert wel een kostenbesparing van 50.000 euro per jaar op, omdat er geen houtsnippers meer ingekocht hoeven te worden voor Het Ravijn.

LED-verlichting
In 2018 investeerde de gemeente Hellendoorn onder meer in energiezuinige LED-verlichting op een aantal sportparken en sporthallen, waardoor ook energie bespaard wordt. Tijdens de vorige collegeperiode van 2014 tot 2018 slaagde de gemeente Hellendoorn erin om het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie met 15 procent terug te dringen. Met de duurzaamheidsmaatregelen die dit college nu doorvoert, wordt het energieverbruik verder teruggedrongen.