Meerjaren Investerings Programma voor sport en bewegen

| Door Odette Koldewey

De gemeente Amersfoort werkt aan een Meerjaren Investerings Programma voor haar sportvoorzieningen en kiest daarmee voor een proactief en planmatig accommodatiebeleid.

Ben van Koningsveld, wethouder Sport en Bewegen – gemeente Amersfoort

Tot nu toe werden er in de gemeente Amersfoort, net als in veel andere gemeenten, geen structurele middelen gereserveerd voor het vervangen of uitbreiden van sportaccommodaties. Dat gaat binnenkort veranderen. De gemeente is namelijk bezig met het ontwikkelen van een MeerjarenInvesteringsProgramma Sport.

Volgens wethouder Sport en bewegen Ben van Koningsveld zie je ook in andere gemeenten de ontwikkeling dat waar eerder meer ad-hoc werd gewerkt, er nu behoefte is aan een groter beleidskader. “In het verleden hebben we met de exploitatieopbrengsten van nieuwbouwwijken allerlei sportvoorzieningen, maar ook rioleringen en dergelijke gefinancierd. Daarna is er eigenlijk niet zo veel meer gedaan aan de financiering van sportlocaties.”

Integrale blik
Als er lekkage optrad, werd dat gerepareerd. Investeringen in gemeentelijke
sportaccommodaties waren vaak gedreven door de ambities en wensen van
individuele sport- en beweegaanbieders in de stad. Een meerjareninvesteringsprogramma zorgt volgens Van Koningsveld voor een veel integralere blik. “In Amersfoort hebben we niet zo heel veel ruimte, terwijl de stad en daarmee de vraag groeit. Dan het is gewoon zonde als sportruimtes inefficiënt worden gebruikt. We moet anders naar de vraag kijken dan daarvoor. Als we een nieuw pand bouwen, kijken we of er een commerciële partij kan aanhaken of we sporten kunnen combineren door de hal bijvoorbeeld twee meter hoger te maken.”

Met het toevoegen van bijvoorbeeld een horecagelegenheid worden ook andere doelstellingen bereikt. “Je ziet dat op sportaccommodaties met horeca altijd wat te doen is. Je ziet dat de wijk daar ook een kopje koffie komt drinken. Dat zijn uiteindelijk wel de stappen die je wilt maken, want sport speelt natuurlijk ook een grote rol bij eenzaamheidsbestrijding. Dan ben je alleen maar win-win-winsituaties aan het creëren, in plaats van een hal een deel van de tijd leegstaat en waar mensen alleen komen om te volleyballen en meteen weer naar huis gaan. Daarom zijn we nu aan het kijken hoe we zoveel mogelijk uit een locatie kunnen halen.” Als bezoekers van de horeca worden verleid zelf meer te gaan bewegen, is dat natuurlijk helemaal mooi.

Structureel
Dat er hiervoor geen geld werd gereserveerd voor vernieuwing, is best raar als je erover nadenkt. Van Koningsveld: “In de systematiek van vroeger werd er voor onderhoud of vernieuwing van sport maar ook riolering geen geld opzij gezet. Terwijl, als we alle riolering van Amersfoort achter elkaar leggen, dan is dat van hier tot aan Berlijn, dus dat gaat om een serieuze afstand. Bij sportaccommodaties heb je hetzelfde euvel.” In het coalitieakkoord is nu 5,5 miljoen euro gereserveerd. “Met dat geld kun je aardig wat doen, maar in de toekomst is er meer nodig. Dat is een van de redenen waarom het investeringsprogramma er nu komt. In de toekomst is er dan een vast budget voor de sportaccommodaties.”

Dan wordt het ook mogelijk om een routekaart voor de verduurzaming van de gemeentelijke sportaccommodaties te maken. “Verduurzaming stond al redelijk hoog op de kaart, maar in deze tijden hoef je niemand meer van de noodzaak te overtuigen. Panden waarin in het aan alle kanten tocht zijn echt niet meer van deze tijd. Die vervangingsopgave wordt vanwege die verduurzaming alleen maar groter.”

Samenhang
Het MIP Sport geeft inzicht in welke vervanging, verplaatsing en realisatie van sportvoorzieningen nodig is op korte, middellange en lange termijn en welke financiële middelen hierbij nodig zijn. Op basis van het MIP Sport kunnen door de gemeenteraad in samenhang besluiten worden genomen over (her)ontwikkeling van binnensportvoorzieningen.

Voor bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, openbare ruimte en riolering zijn al wel middelen in meerjarig perspectief gereserveerd. Met een MIP Sport sluit de gemeente aan bij de systematiek op andere terreinen.