Miljoenenimpuls voor vergroenen versteende bedrijventerreinen

| Door Odette Koldewey

Het kennisprogramma ‘Werklandschappen van de Toekomst’ krijgt 26 miljoen uit het Nationaal Groeifonds om bedrijventerreinen groen en klimaatbestendig te maken.

Bedrijventerreinen zijn grijze, versteende omgevingen, plekken waar je eigenlijk liever niet bent. En dat terwijl zo’n 30 procent van de werkende Nederlanders op een bedrijventerrein werkt. Omdat slechts 1 procent van de huidige 100.000 hectare aan bedrijventerreinen in ons land op dit moment blauwgroen is, zijn deze plekken extra gevoelig voor hittestress bij hoge temperaturen en wateroverlast bij heftige neerslag.

Een brede coalitie van zo’n dertig betrokken partijen wil dat veranderen. Het gaat om overheden, koepelorganisaties van bedrijven en bedrijventerreinen, onderwijsorganisaties, de groene sector, adviesbureaus, kennisinstituten en ngo’s. Op initiatief van IVN Natuureducatie sloegen deze partijen vorig jaar de handen ineen met het kennisprogramma ‘Werklandschappen van de Toekomst’ als resultaat. Voor de uitvoering hiervan krijgt dit programma nu 26 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds.

Duurzaam verdienvermogen
Directeur Jelle de Jong van IVN Natuureducatie is verheugd: ‘De huidige versteende bedrijventerreinen hebben ons veel welvaart en vooruitgang gebracht. Maar medewerkers en omwonenden vragen nu om een volgende stap, die nodig is in een veranderend klimaat, nodig voor het welzijn en de gezondheid van mensen en niet te vergeten de onder druk staande biodiversiteit.’

Het Nationaal Groeifonds, een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën, is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Uit berekeningen blijkt dat Werklandschappen van de Toekomst een belangrijke bijdrage levert aan de economische groei in Nederland ter waarde van circa €100 miljoen in de komende dertig jaar. Dit onder andere vanwege de productiviteitsgroei in bedrijven en in de groensector.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Vergroening is een duurzame oplossing voor een breed scala aan problemen op bedrijventerreinen. Door het inzetten van grotendeels groene en natuurlijke oplossingen op daken, gevels, parkeerterreinen en wandelpaden in de openbare ruimte worden risico’s van hitte en wateroverlast beperkt. Ook wordt gewerkt aan duurzame opwekking van energie, het bevorderen van een circulaire samenleving en een versterking van de biodiversiteit.

Uiteindelijk zal de vergroening en verduurzaming van de terreinen leiden tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat en stijgende vastgoedwaarde op bedrijventerreinen. Een groene omgeving is een gezonde leefomgeving en daarmee een aantrekkelijke werkplek voor werknemers. Ruim een derde van het langdurig ziekteverzuim heeft een psychische oorzaak en is gerelateerd aan werkdruk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat groen zorgt voor een betere (psychische) gezondheid en helpt tegen stress.

Biodiversiteit
Meer natuur zorgt voor betere waterberging en minder hitte-overlast. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. De biodiversiteit staat in ons land ernstig onder druk. Bijna 500 bedrijventerreinen liggen op minder dan 500 meter van een Natura 2000-gebied. Meer groen zorgt voor meer biodiversiteit, bovendien kan het bedrijventerrein voor zowel mens als natuur dienen als een groene verbinding tussen stad en land.

Met de toekenning uit het Nationaal Groeifonds wil de coalitie achter de ‘Werklandschappen van de Toekomst’ de komende negen jaar toewerken naar een ‘nieuw normaal’. Om dit te bereiken start een groot onderzoeksprogramma met vier zogenoemde ‘living labs’ en tien ambassadeursterreinen. Er wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de koelende waarde van groene gevels en de combinatie van zonnepanelen en groene daken.

Daarnaast worden green deals gesloten met zes provincies. Deze provincies worden de komende negen jaar partner in het programma om de vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen. Samen met de provincies zal de definitieve selectie worden gemaakt van bedrijventerreinen waar de pilots plaatsvinden. Doel van dit alles is dat binnen tien jaar minimaal duizend bedrijventerreinen (een derde van het totaal) zich bij de groene beweging hebben aangesloten.